Home      www.conchiglia.net       movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net

© Copyright 2000-2024  LA RIVELAZIONE - Conchiglia della Santissima Trinitŕ - « BENTORNATO MIO SIGNORE - IL GRANDE LIBRO DELLA VITA » - Movimento d’Amore San Juan Diego - Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się całkowitego lub częściowego odtwarzania tekstów i obrazów. Żadna część tego Dzieła, które jest chronione Prawem Autorskim, nie może być powielana, przechowywana lub przekazywana w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych, mechanicznych, fotokopii, na nośnikach magnetycznych lub w inny sposób, bez pisemnej zgody Conchiglii-Movimento d'Amore San Juan Diego. Każdy ewentualny cytat, „zgodnie z ustawą o druku”, musi zawierać wyraźne odniesienie do tytułu książki i do Conchiglii. Tłumaczenie « OBJAWIENIA » danego Conchiglii jest wykonane przez osoby dobrej woli. NALEŻY ZAWSZE ODWOŁYWAĆ SIĘ DO ORYGINALNEJ WERSJI W JĘZYKU WŁOSKIM. Ta strona zawiera elementy dźwiękowe, radzi się uruchomić funkcje AUDIO we własnym komputerze. Tylko dokumenty wideo zaprezentowane na tej oficjalnej stronie i na kanale Conchiglia-Channel należą do Conchiglia-MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO. Na podstawie prawa włoskiego z 7 marca 2001, nr 62 i 14 kwietnia 2004 r., nr 106 (Włochy), ogłasza się, że ta strona nie należy do kategorii informacji okresowej, gdyż jest uaktualniana w odstępach nieregularnych.

Polityka prywatności - Privacy Policy - czytaj TUTAJ.
Przeglądanie stron tej witryny może wymagać zainstalowania w Państwa przeglądarce (browser) niektórych tak zwanych cookies technicznych. Są to pliki cookie, które służą wyłącznie do umożliwienia lepszej nawigacji i nie pozwalają nam na przechowywanie żadnych Państwa danych osobowych, które mogłyby być wykorzystywane do innych celów. Ponadto, w celu dostarczenia nam danych statystycznych odnośnie odwiedzin na witrynie, może być zainstalowany na Państwa przeglądarce dodatkowy plik cookie, który jednak nie pozwoli ani właścicielowi witryny, ani osobom trzecim, na zidentyfikowanie Państwa tożsamości i będzie wykorzystany wyłącznie w celu rejestrowania, w agregacie, danych odnoszących się do dodatkowego dostępu do tych stron. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, czytaj TUTAJ. Ci, którzy są zainteresowani, mogą bezpośrednio zarządzać plikami cookie również za pomocą ustawień własnej przeglądarki. Kontynuując przeglądanie, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji oraz wsparcie, można odwiedzić pomocną stronę, osobną dla każdej przeglądarki, poprzez link:  Internet Explorer  Firefox  Chrome Opera  Safari


Dekret Kongregacji Doktryny Wiary (Acta Apostolicae Sedis - A.A.S.nr 58 z 29 grudnia 1966), który znosi Kanony 1399 i 2318 Prawa Kanonicznego, został zatwierdzony przez Jego Świątobliwość Pawła VI 14 października 1966 r., został on następnie opublikowany z woli samej Jego Świątobliwości, dzięki czemu nie ma już zakazu rozpowszechniania pisem dotyczących nowych objawień, wyjawień, wizji, znaków, proroctw lub cudów bez Imprimatur. Nie zamierza się w żaden sposób uprzedzać Świętego Kościoła Katolickiego i Apostolskiego.Conchiglia - Movimento d'Amore San Juan Diego - Via Manzoni, 12 - Casella Postale 99 - 33085 MANIAGO PN ITALIA. Otwarty dla wszystkich. Stowarzyszenie bez zysku. Teksty i dokumenty są rozpowszechniane darmowo. Ruch MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO jest poświęcony Matce Bożej z Loreto, w Świętym Domu, gdzie Maryja powiedziała „Tak”. Poświęcenie ruchu « Movimento d’Amore San Juan Diego » Matce Bożej z Loreto jest oficjalnie zarejestrowane w Rejestrach Papieskiej Delegacji przy Powszechnej Kongregacji Świętego Domu w Loreto (Ancona), we Włoszech. OBJAWIENIE dane Conchiglii jest zebrane obecnie w Dziele Bożym: « BENTORNATO MIO SIGNORE - IL GRANDE LIBRO DELLA VITA » Nuovo Testamento del Terzo Millennio - Parte Prima. (« WITAJ MÓJ PANIE – WIELKA KSIĘGA ŻYWOTA » Nowy Testament Trzeciego tysiąclecia - Część Pierwsza). - Tłumaczenie na 12 języków, m. in. na Łacinę, oficjalny język Kościoła Katolickiego.Conchiglia jest podporządkowana autorytetowi Świętego Kościoła Katolickiego, Apostolskiego, Rzymskiego.

Jego Świątobliwość Papież Benedykt XVI, 9 maja 2015 - w Ogrodach Watykańskich - udzielił swojego Błogosławieństwa po Łacinie Dziełu Bożemu: « BENTORNATO MIO SIGNORE - IL GRANDE LIBRO DELLA VITA » Nuovo Testamento del Terzo Millennio - Parte Prima (« WITAJ, MÓJ PANIE - WIELKA KSIĘGA ŻYWOTA » Nowy Testament Trzeciego Tysiąclecia - Część Pierwsza) oraz ruchowi Movimento d'Amore San Juan Diego, Światowemu Ruchowi serc, założonemu na polecenie Jezusa przez Conchiglię della Santissima Trinitŕ: « Et benedíctio Dei omnipoténtis, Patris †, et Filii †, et Spíritus † Sancti descéndat super vos et máneat semper. Amen. », a następnie powiedział: « Modlę się za was i za Ruch Movimento d'Amore San Juan Diego. Teraz mam czas, aby przeczytać tę Książkę spokojnie ». Błogosławieństwo miało miejsce 09 maja 2015 r. - Ogrody Watykańskie, obok Groty Matki Bożej z Lourdes, w obecności J.Eks.Bp. Mons + Georga Gänsweina, Prefekta Domu Papieskiego, oraz Brigadiere Capo dei Carabinieri, Mimmo Rocco. „… To jest Papież… który Pobłogosławi Movimento d’Amore San Juan Diego… który należy do Boga… Oto… Conchiglio… dlaczego zainspirowałem tego Papieża… aby umieścił w swoim Herbie Muszelkę. Ty i On zjednoczeni… aby powiedzieć… « Witaj… Mój Panie ».” Jezus do Conchiglii - 27 grudnia 2005 - Proroctwo spełnione 09 maja 2015  

Ewangelia nie jest sprzeczna ze Starym Testamentem i Jezus został uznany za heretyka przez żydowskie Władze religijne, ponieważ te ostatnie zaniedbały zbadania z należytą starannością Magisterium Mojżesza i przesłań Proroków, jako że były zaślepione przez własną hipokryzję. Istotnie, Jezus mówi: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni - (Święta Ewangelia według Świętego Mateusza 5,17-18). Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi - (Święta Ewangelia według Świętego Jana 16,12-15). A Święty Paweł mówi: Mleko wam dałem, a nie pokarm stały, boście byli niemocni; zresztą i nadal nie jesteście mocni - (I List Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 3,2). Wiele mamy o Nim mówić, a trudne to jest do wyjaśnienia, ponieważ ociężali jesteście w słuchaniu. Gdy bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, sami potrzebujecie kogoś, kto by was pouczył o pierwszych prawdach słów Bożych, i mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu. Każdy, który pije [tylko] mleko, nieświadom jest nauki sprawiedliwości ponieważ jest niemowlęciem. Przeciwnie, stały pokarm jest właściwy dla dorosłych, którzy przez ćwiczenie mają władze umysłu udoskonalone do rozróżniania dobra i zła - (List Świętego Pawła Apostoła do Hebrajczyków 5,11-14). Podobnie, wszelki pozorny kontrast między Objawieniem danym Conchiglii a Magisterium kościelnym może być rozwiązany poprzez większe pogłębienie i ponowne opracowanie ich obydwu, w świetle wznowionych badań filologicznych i naukowych Pisma Świętego. To dlatego wzywa się Katolików do unikania wszelkich interpretacji i postawy, które mogą utrudniać takie ostrożne poszukiwanie Prawdy. Wreszcie pozostaje fakt, że Conchiglia, założycielka Ruchu Movimento d'Amore San Juan Diego, nie może i nie chce zastąpić w żaden sposób Władzy i Osądu Kościoła Świętego, który przynajmniej w swoich definitywnych twierdzeniach z pewnością jest nieomylny. Istotnie, Jezus mówi: Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą - (Święta Ewangelia według Świętego Mateusza 16,18). Jest to fundamentalna i priorytetowa zasada i nigdy nie będzie mogła być poddana w wątpliwość.