Movimento d'Amore San Juan Diego

SLUŽBENA PREZENTACIJA
POKRETA LJUBAVI SVETI IVAN DIEGO
U BAZILICI NAŠOJ GOSPI IZ GUADALUPE
Grad Meksiko - 1 Svibanj 2005


Izvorni film iz Meksika - 7 dijelova :

  Uvod  dio 1   dio 2  dio 3 
 
dio 4 dio 5 dio 6  

SVETA MISA u Bazilici Naše Gospe iz Guadalupe slavila se na španjolskom jeziku i autohtonom jeziku NAHUATL od Oca Juan Ortiz Magos Tajnika Biskupskog vikarijata iz Guadalupe i Izvršnog Tajnika Pastorlane Komisije Pastorala Autohtone Pastoralne Nadbiskupije Grada Meksika i Don Gian Paolo Faroni Salezijanski Svećenik Don Bosco i ostala 2 meksička Svećenika. Sveta Misa je popraćena od « CONCHEROS », Svirači na školjkama u karakterističkim kostimima autohtono meksičkim.

Službena Zastava Pokreta Ljubavi Sveti Ivan Diego je blagoslovljena na ulazu Bazilike od Oca Juan Ortiz Magos i stavljena je sa strane VEĆEG OLTARA, ispod TILME Presvete Marije Naše Gospe iz Guadalupe, u toku Svete Mise. Katolička Crkva preko Svećenika predstavlja Boga na Zemlji po duhovnim moćima danim ih od Boga samoga. Svećenik veže ili odvezuje kao na Nebu tako i na Zemlji. Kroz Svetu Posvetu, Bog je sišao na Zemlju, u grad Meksiko, u Baziliku iz Guadalupe posvećenoj Mariji Presvetoj Našoj Gospi iz Guadalupe.
Katolička je Crkva preko četiri Svećenika vezala Nebo sa Zemljom u MOVIMENTU D'AMORE SAN JUAN DIEGO u cijelom svijetu i SLUŽBENO PREPOZNAJE PROROČKU KARIZMU CONCHIGLIE.

 

Tekst govora Don Gian Paolo Faroni, svećenika salezijanca Don Bosco na Sveti Misi
pogledajte video 4 i 5 (Španski)

 
VENI CREATOR SPIRITUS

Gregorian Chant VENI CREATOR SPIRITUS attributed to Saint Rabanus Maurus Magnentius, Abbott of Fulda and Archbishop of Mainz.
Hymnus H VIII Rabanus Maurus IX sec. - SCHOLA GREGORIANA MEDIOLANENSIS, Dir. Giovanni Vianini, Milano, Italia, www.cantogregoriano.it