EUHARISTIJSKO ČUDO
MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO
Koje se dogodilo u Ostina-Florencia-Italia 23.svibnja 2003. u petak u 15.00 sati
u rukama Don Gian Paolo Faronia, svećenika salezijanca Nalazi
potvrđuju da se da se radi o ljudskoj muškoj krvi, grupa AB Rh+.EUHARISTIJSKO ČUDO
posvećeno po rukama Svećenika Don Gian Paolo Faroni

Euharistijska Krunica


SVJETSKO EUHARISTIJSKO KLANJANJE
DON GIAN PAOLO FARONI SALEZIJANSKI SVEĆENIK DON BOSKO
ČLAN OSNIVAČ POKRETA LJUBAVI SVETI IVAN DIEGO 

Movimento d’Amore San Juan Diego osnivanog od Conchiglie po Božjoj Volji, upoznaje svijet sa Euharistijskim Čudom koji se dogodio 23 Svibnja 2003 u Ostini, Firenze, u rukama Don Gian Paolo Faroni, Salezijanskog Svečenika Don Bosko i Člana Utemeljitelja Pokreta. Učinjeni nalazi potvrđuju da se radi o ljudskoj muškoj krvnoj grupi AB Rh+ . Movimento d’Amore San Juan Diego posjeduje rezultate nalaza izvršenih na velikoj posvećenoj Hostiji koju je posvetio svećenik Don Gian Paolo Faroni. Nakon mnogobrojnih odbijanja od Svete Katoličke Apostolske Rimske Crkve, predstavljene po Biskupu Mons. Giuseppe Orlandoni, Euharistijsko Čudo sada pravno pripada Movimento d’Amore San Juan Diego.

 

Službene podatke potpisali su:

 

Dr. Gino De Blasi, Medico Chirurgo, Specialista in Ortopedia, Traumatologia, Agopuntura, Studi Centro ATIR: FIC - TIVOLI - RM - ITALIA

Prof. Luigi Santoro, Medico Chirurgo e Docente di Biochimica Clinica dell’Universitŕ di Tor Vergata - ROMA - ITALIA

Prof. Paolo Benciolini, Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanitŕ Pubblica, Italia
Sede di Medicina Legale e delle Assicurazioni, Universitŕ degli Studi di Padova, Italia

D.ssa Cristina Mazzarolo, Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanitŕ Pubblica, Italia
Sede di Medicina Legale e delle Assicurazioni, Universitŕ degli Studi di Padova; Italia

D.ssa Rosa Maria Lopparelli, Dottore in Agraria, Laboratorio di Biologia Molecolare, Dipartimento di Sanitŕ pubblica, Patologia Comparata e Igiene Veterinaria dell’Universitŕ degli Studi di Padova, Italia

Službeni podatci:

 

Krvna grupa AB Rh+

Krv Ljudska Muška

Krv iste vrste kao ona iz Lanciana i Svete Tkanine Sidone

Analize Polimorfizma od DNA
 

Slike:
IZABERITE JEDNU SLIKU ZA UVEĆATI JE

Euharistijsko Čudo posvećeno po rukama Svećenika Don Gian Paolo Faroni.
 

Slike rada odabranih uzoraka Posvećene Prokrvavljene Hostije izvođene od Prof. Paolo Benciolini i od Doktorice Cristine Mazzarolo, kod Sudske Medicine Univerziteta u Padovi u prisutnosti Don Gian Paolo Faroni Salezijanskog Svećenika Don Bosko i Conchiglie.
Ruke bez rukavica jesu one posvećene od Svećenika Don Gian Paolo Faroni.


  Home        Vrati se natrag  
www.conchiglia.net   E-mail: movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
Conchiglia - MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO - Via Manzoni, 12 - C.P. 99 - 33085  Maniago  PN  Italia
tel. (0039) 333.36.27.194  fax (0039) 0444.80.99.54