W tym przedstawieniu Tilmy, wizerunku Najświętszej Maryi Panny, Naszej Pani z Guadalupe, znajdują się gwiazdy widoczne na niebie 12 grudnia 1531 o godzinie 06:31, co odpowiada Przesileniu Zimowemu tamtej epoki. Tilma lub Tilmątli w rodzimym języku Azteków, nauhatl, była rodzajem zewnętrznego odzienia noszonego przez mężczyzn, używanego w późnym okresie poklasycznym i na początku okresu kolonialnego przez Azteków i inne narody środkowego Meksyku. Ubranie to było noszone z przodu jako długi fartuch lub alternatywnie na ramionach jako peleryna. Są to dokumenty otrzymane przez Conchiglię w Meksyku, w lutym 2003 roku od Dra Juana Homera Hernįndeza Illescasa, Centrum Studiów Guadalupańskich, Miasto Meksyk.


ROZWAŻANIA BIBLIJNO-FILOLOGICZNE

na temat « OBJAWIENIA » danego Conchiglii della Santissima Trinitą
« Witaj, Mój Panie - Wielka Księga Żywota »
Nowy Testament Trzeciego Tysiąclecia

pod redakcją Dra Lorenzo Simonetti,
Jurysty i Latynisty, Niezależnego Badacza

 

PRZEDMOWA

 

« OBJAWIENIE », dane Conchiglii della Santissima Trinitą, rozpoczęło się 7 kwietnia 2000 r., w pierwszy piątek miesiąca, poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa, w Roku Świętego Jubileuszu, a Boskie Przesłania, z których ono się składa, są już niezliczone. Tematy i tajemnice poruszane w Objawieniu są różnorodne i najwyższej wagi dla rodzaju ludzkiego. Pan wyraźnie poprosił o medytowanie i rozważanie nad tymi „Słowami”, które stanowią autentyczny Skarb Prawdy. Niestety, Władza Kościelna Diecezji Chiaravalle-Senigallia (AN), do której należy Conchiglia, w osobie Biskupa Mons. + Giuseppe Orlandoniego, na którym ciąży obowiązek pogłębienia i wyjaśnienia „Objawienia” danego Conchiglii, pozostała całkowicie bez ruchu. Z tego powodu, będąc świadomym moich intelektualnych ograniczeń, poczułem potrzebę wyjścia naprzód jako pionier w interpretowaniu tego Boskiego Skarbu, usiłując poprzez następujące „Rozważania”, zastąpić czasowo ten bezruch. Nazwałem te moje badania „Rozważaniami Biblijno-Filologicznymi”, gdyż podejście, jakie zastosowałem przy interpretacji Przesłań, koncentruje się na dwóch punktach głównych: z jednej strony – na konfrontacji z Pismem Świętym, z którym «Objawienie» dane Conchiglii jest istotnie połączone; z drugiej strony – na badaniu etymologicznym i semantycznym pojedynczych Boskich Słów. Wcale nie roszczę sobie prawa do bycia autentycznym tłumaczem «Objawienia» danego Conchiglii, jednak przez ten mój wysiłek hermeneutyczny zamierzam dać do zrozumienia jaka jest szerokość, długość, wysokość i głębokość Słów, które Bóg przychylnie przekazuje za pośrednictwem swojej wiernej służebnicy. I jeśli zdołam godnie uwielbić choćby tylko jedno Boskie Słowo, będę mógł uważać się za zadowolonego. Niech za tę pracę nie przypisuje mi się żadnej pochwały, ale niech dziękuje się Duchowi Świętemu, którego wzywam zawsze przed każdym moim Rozważaniem. Opinie wyrażone w „Rozważaniach Biblijno-Filologicznych” należy uważać za wyłącznie osobiste i jedynie niżej podpisany może być za nie odpowiedzialny.

Niech Najświętsza Maryja Panna, Stolica Mądrości, oświeci Was w lekturze.  
 

                        Dra Lorenzo Simonetti

Twoje napomnienia są przedziwne,
dlatego przestrzega ich moja dusza.
Przystępność Twoich słów oświeca
i naucza niedoświadczonych.
Psalm 118, 129-130

 


« LA RIVELAZIONE » data a Conchiglia
« BENTORNATO MIO SIGNORE - IL GRANDE LIBRO DELLA VITA »
« OBJAWIENIE » dane Conchiglii « WITAJ, MÓJ PANIE - WIELKA KSIĘGA ŻYWOTA »
powinno być słusznie pisane przez duże O.
Nie jest to objawienie prywatne, ale objawienie publiczne i Oficjalne.  BERGOGLIO :  MYSTERIUM INIQUITATIS
[ BERGOGLIO: TAJEMNICA BEZBOŻNOŚCI ]
Rozważanie na temat Najbezbożniejszej Trójcy

   I CZĘŚĆ     I I  CZĘŚĆ      I I I  CZĘŚĆ      I V  CZĘŚĆ      V  CZĘŚĆ


DLA WĄTPIĄCYCH
Rozważanie poświęcone tym, którzy, czytając „OBJAWIENIE” dane Conchiglii,
pozostają zakłopotani i niedowierzający oraz myślą, że wiara w jej Objawienia
odpowiada przyjęciu herezji.