Od 7 kwietnia 2000 roku nie ma innego Proroka z Woli Boga.
NAJŚWIĘTSZA TRÓJCA, KTÓRA JEST BOGIEM,
tylko Conchiglii dała: « OBJAWIENIE ».


Strona www:
www.conchiglia.net/POLSKA/PO_index.html

Strona zarezerwowana dla Jego Świątobliwości Papieża Benedykta XVI
i dla wszystkich Kapłanów, Biskupów i Kardynałów: ---------


OBJAWIENIE dane Conchiglii
« Witaj mój Panie - Wielka Księga Żywota »
jest również dostępne dla członków ruchu Movimento d'Amore San Juan Diego
na całym świecie w 13 językach.

Powodem nie jest ograniczenie jedynie do wąskiego kręgu Członków
przywileju dostępu do Objawień i innych informacji,
ale trzymanie z dala niektórych osób, w tym:
pisarzy, Kapłanów, Biskupów, Kardynałów,
a także autorów różnych gazet i różnych blogów katolickich,
i nade wszystko... fałszywych charyzmatyków
którzy skopiowali i kopiują z Objawień danych Conchiglii,
przywłaszczając sobie bezkarnie objawione Słowo Boże, jak gdyby należało do nich.
Jezus naucza w Świętej Ewangelii według Świętego Mateusza 7,6:
« Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami i, obróciwszy się, was nie poszarpały. »


_________________________________________________________________

JEDYNIE Conchiglię Bóg poprosił o założenie

MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO

ruchu, który jest Światowy: www.conchiglia.net_________________________________________________________________


09 maja 2015
Data, którą Kościół, Jeden, Święty, Katolicki, Apostolski i Rzymski
oraz cała Ludzkość... zapamiętają na zawsze.


JEDYNIE dla Conchiglii della Santissima Trinitą
JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚĆ PAPIEŻ BENEDYKT XVI,
przedstawił Oficjalnie całej Ludzkości pierwszy raz w Historii Kościoła
który jest Jeden, Święty, Katolicki, Apostolski i Rzymski:


OBJAWIENIE dane Conchiglii...
« Bentornato Mio Signore - Il Grande Libro della Vita »
( « Witaj, Mój Panie - Wielka Księga Żywota » )
Nowy Testament Trzeciego Tysiąclecia

© Copyright - LA RIVELAZIONE - Conchiglia della Santissima Trinitą
Bentornato Mio Signore - Il Grande Libro della Vita - Parte Prima

uczynił to w obecności J.Eks. Mons + Georga Gänsweina, Prefekta Domu Papieskiego,
i Mimmo Rocco, Brigadiere Capo dei Carabinieri.
9 maja 2015 r. - Ogrody Watykańskie - Miasto Watykan

Oto pełna dokumentacja fotograficzna z 09 maja 2015 r.
autoryzowana przez Jego Świątobliwość Papieża Benedykta XVI : www.conchiglia.net/Conchiglia/15.310_PO_
TU_E_LUI_UNITI_PER_DIRE_BENTORNATO_MIO_SIGNORE_13.05.15.pdf


_________________________________________________________________


JEDYNIE  Movimento d'Amore San Juan Diego jest Ruchem Światowym,
który został uznany przez Kościół Katolicki podczas uroczystej Celebracji Mszy Świętej,
sprawowanej przez czterech Kapłanów w obecności “Cudu Eucharystycznego” na Ołtarzu
i gdzie imię « Conchiglia della Santissima Trinitą »
rozbrzmiało na cały świat, żywymi głosami Kapłanów, za pomocą słów, objaśnień i 7 FILMÓW
z Bazyliki Guadalupe w Mieście Meksyk.
Wszystko to jest opublikowane na stronie internetowej dostępnej wszystkim:
www.conchiglia.net/POLSKA/PO_masjd/PO_masjd.htm

_________________________________________________________________

CONCHIGLIA-MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO
(MUSZELKA-RUCH MIŁOŚCI ŚWIĘTY JUAN DIEGO)
SPRZECIWIA SIĘ: Nowemu Światowemu Porządkowi

CONCHIGLIA-MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO
(MUSZELKA-RUCH MIŁOŚCI ŚWIĘTY JUAN DIEGO)
 (sprzeciwia się z całą mocą) : rozwodowi (oprócz przypadków uznania nieważności Małżeństwa
 przez Władze Świętego Kościoła Katolickiego), aborcji, eutanazji, karze śmierci,
wolnym związkom,  związkom homoseksualnym, implantacji mikrochipa podskórnego, grabieży organów ludzkich i zgonowi przy bijącym sercu, klonowaniu ludzkiemu, pornografii, pedofilii i wszystkiemu, co w każdej formie porządku i stopnia narusza godność Człowieka.
( Art. 8. wyjęty z:  9 PUNKTÓW  Movimento d'Amore San Juan Diego )
 
CZYTAJ CAŁOŚĆ: 9 PUNKTÓW
www.conchiglia.net/POLSKA/PO_masjd/PO_masjd.htm

_________________________________________________________________

TRZEJ PAPIEŻE DLA CONCHIGLII:
www.conchiglia.net/POLSKA/PO_C_DOC/16.336_PO_
PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_Tre_Papi_per_Conchiglia_17.04.16.pdf
 

_________________________________________________________________

Strona po Łacinie:
www.conchiglia.net/LATINO/LATINO_index.html

__________________________

Bergoglio jest fałszywym papieżem.
Każdy akt Bergoglio jest nieważny, ponieważ Bergoglio nie jest Papieżem, ani antypapieżem:
Bergoglio, jak objawił Bóg jednej, jedynej kobiecie na Świecie,
Conchiglii della Santissima Trinitą,
jest niegodziwym człowiekiem, który zasiada na Tronie Piotrowym,
Bergoglio jest wikariuszem Antychrysta,
więc Jedynym i prawdziwym Papieżem jest Jego Świątobliwość Papież Benedykt XVI,
dopóki żyje.

___________________________________________________


OGŁOSZENIE CONCHIGLII

wydane z Woli Boga Ojca
Prot. 15.321 – 08.09. 2015

Ja, Conchiglia della Santissima Trinitą,
jako Ochrzczona córka Świętego Kościoła Katolickiego,
z racji Wiary Katolickiej, nie mogę dopuścić UNA CUM z Bergoglio
i pozostaję wierna Jego Świątobliwości Papieżowi Benedyktowi XVI, który żyje,
i który zrezygnował tylko z urzędu Biskupa Rzymu, a nie Papieża,
więc jest obecnym Piotrem, legalnie urzędującym Papieżem.
Z woli Boga Ojca oraz w Imię i w Imieniu Boga Ojca
odnawiam Bogu Ojcu ofiarę z mojego życia za Jego Świątobliwość Papieża Benedykta XVI i…
NA POLECENIE BOGA OJCA
OŚWIADCZAM I OGŁASZAM W OFICJALNEJ I UROCZYSTEJ FORMIE
ORAZ PODAJĘ DO WIADOMOŚCI
KONGREGACJI NAUKI WIARY
I CAŁEJ LUDZKOŚCI… ŻE…

Bergoglio, nienazwany, który jest wikariuszem lucyfera i wikariuszem Antychrysta,
przez fałszywy ekumenizm, będący dziełem szatana,
zrównuje fałszywe religie do religii Jezusa Chrystusa, który jest Bogiem,
Drugą Osobą Trójcy Przenajświętszej.

Bergoglio wywołuje PUBLICZNY SKANDAL przez niezliczone herezje,
poza tym publicznie i w sposób imperatywny zachęca katolickich wiernych do modlitwy
(Musisz, Musisz) z heretykami, apostatami i schizmatykami.
https://www.youtube.com/watch?v=yVkz2wNHguI

WIĘC BERGOGLIO JEST EKSKOMUNIKOWANY „IPSO FACTO”,
a wraz z nim wszyscy ci, którzy idą za nim,
Kapłani, Biskupi, Kardynałowie, Diakoni, Zakonnicy, Zakonnice i świeccy.
KAŻDY JEGO AKT, NOMINACJA LUB PROKLAMACJA
SĄ ZATEM NIEWAŻNE W OCZACH BOGA
I BERGOGLIO POWINIEN BYĆ POZBAWIONY
MOŻLIWOŚCI WYKONYWANIA PRAW
Jest to Nauczanie Kościoła, Jednego, Świętego, Katolickiego, Apostolskiego i Rzymskiego:

Kto jest winny przestępstwa Apostazji, Herezji i Schizmy (kan. 1364 § 1).
„IPSO FACTO” łaciński zwrot (właściwie: „z samego faktu”) - na mocy samego faktu, automatycznie. Wyrażenie to jest używane w szczególności w Kodeksie Prawa Kanonicznego
dla wskazania, że sam fakt naruszenia jakiegoś przepisu
powoduje automatyczne popadnięcie w związaną z tym karę.
http://www.treccani.it/vocabolario/ipso-facto/

Czytaj całość:

www.conchiglia.net/POLSKA/PO_C_Lettere/15.321_PO_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_
Proclama_di_Conchiglia_su_mandato_di_Dio_per_Bergoglio_Parte_XVII_08.09.15.pdf

_____________________________

OFICJALNE DOKUMENTY
Prawda na temat Odłączenia się od Watykanu J. Ś. Papieża Benedykta XVI,
Jedynego i Prawdziwego Papieża,
dopóki Żyje, Kościoła Jednego, Świętego, Katolickiego, Apostolskiego i Rzymskiego,
jak zostało objawione przez Jezusa Conchiglii della Santissima Trinitą
2 lutego 2011 r.
www.conchiglia.net/C/PO_Conchiglia_2016-02__PRAWDA_BEN_XVI.pdf
________________

NAJBARDZIEJ PRZERAŻAJĄCA RZECZYWISTOŚĆ LUDZKOŚCI
I Część z XIX
BERGOGLIO
jest niegodziwym człowiekiem, który « teraz » siedzi na Tronie Piotrowym.
Jezus do Conchiglii - 21 marca 2013
www.conchiglia.net/POLSKA/PO_C_Lettere/13.252_PO_PAPA_EMERITO_BENEDETTO_XVI_
1a_Parte_La_realta'_piu'_sconvolgente_dell'Umanita'_L'Uomo_iniquo_ora_siede_sul_Trono_di_Pietro.pdf
 

_________________________________________________________________

MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO
Coordinamento Mondiale

Ruch Światowy założony przez Conchiglię z Woli Bożej 24 października 2001 r.,
poświęcony Najświętszej Maryi Pannie, Naszej Pani z Guadalupe, Doskonałej,
Niewieście obleczonej w Słońce z Apokalipsy - Meksyk.
Ruch w obronie Kościoła Katolickiego Jezusa Chrystusa z Papieżem na czele.
Tylko zgodnie z nauczaniem Jezusa, Syna Bożego, który sam jest Bogiem,
w Świętej Ewangelii.

NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA,
NASZA PANI Z GUADALUPE, POGROMCZYNI DEMONÓW
« GUADALUPE », Cuatlaxupeh w języku Nįhuatl, ojczystym języku Azteków, oznacza:
« TA, KTÓRA MIAŻDŻY GŁOWĘ WĘŻA ».
Odniesienie do Najśw. Maryi Panny, Naszej Pani z Guadalupe, zwyciężczyni złego,
objawione w Księdze Rodzaju 3,15.
Objawienie dane Świętemu Juanowi Diego 09-12 grudnia 1531 – Miasto Meksyk

NAPISZ DO:

movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net