DOZULÉ
Normandia - FrancjaŚwiatowa Mapa Satelitarna częste aktualizacjeMapa Satelitarna Krzyży Miłości z Dozulé we Włoszech   


To są tylko niektóre z Krzyży obecnych we Włoszech.
Przyślijcie Wasze zgłoszenia dla aktualizacji Mapy w Waszej okolicy pisząc do 
info@dozule.orgPoruszyć wskaźnikiem, kliknąć na mapkę oraz użyć klawiszy ruchu i klawiszy +/-
aby powiększyć Mapę i zidentyfikować dokładne miejsce Krzyży Miłości z Dozulé.
Klawisz Mapa pokazuje mapę drogową; klawisz Satelita – zdjęcie z lotu ptaka.


Krzyży Miłości są tysiące na całym Świecie

Krzyż ma być w kolorze białym i błękitnym, musi mieć wysokość 7,38 m
z ramionami ustawionymi ze Wschodu na Zachód, na 1,23 m każde, zgodnie z życzeniem Jezusa.

« KRZYŻE MIŁOŚCI », tj. na 7,38 x 1,23 metrów, są Krzyżami, jakich pragnął Jezus od świeckich,
są w skali 1/100 Jedynego « CHWALEBNEGO KRZYŻA » na 738 x 123 metrów,
o jaki Jezus prosił tylko i wyłącznie Święty Kościół Katolicki i Rzymski, i który nie został jeszcze wzniesiony.
Oba określenia są różne i ważne jest, aby pozostały jako odmienne.


Oto fantastyczna obietnica Jezusa           Historia i Krzyże Miłości z Dozulé na 7,38 x 1,23 m.          

Czy Przesłanie z Dozulé upadło ?

 

PRZYŚLIJCIE NAM ZDJĘCIE WASZEGO KRZYŻA MIŁOŚCI: OPUBLIKUJEMY JE !  -  SEND US THE PHOTOS OF YOUR CROSS OF LOVE: WE WILL PUBLISH IT !


kliknąć tutaj
CHWALEBNY KRZYŻ PORÓWNANY Z INNYMI NOWOCZESNYMI BUDYNKAMI

Ten montaż został zrealizowany, aby pokazać proporcje, które miałby Chwalebny Krzyż z Dozulé, o wymiarach 738x123 m, względem innych istniejących światowych budowli.
Świetlany Krzyż o takich rozmiarach z pewnością zwróciłby na siebie uwagę.
Dzięki niemu Przesłanie z Dozulé szybko rozpowszechniłoby się na świecie i dziś byłoby znane wszędzie. 
To o to prosił Jezus.


DOZULÉ : KRZYŻY MIŁOŚCI SĄ TYSIĄCE NA CAŁYM ŚWIECIEDOZULÉ
Normandia - Francja

ABY OGŁOSIĆ PRZESŁANIE Z DOZULÉ
BÓG WYBRAŁ TRZY KOBIETY:
MADELEINE AUMONT, JE NE SUIS RIEN I CONCHIGLIĘ
Odniesienie do « OBJAWIENIA » przekazanego Conchiglii 14 Czerwiec - 2000 - Jezus


HISTORIA

W 1972 ROKU JEZUS OBJAWIA SIĘ MADELEINE AUMONT WE FRANCJI,
prosząc Kościół Katolicki o skonstruowanie w Dozulé, w Normandii, Chwalebnego Krzyża, aby uchronić świat od całkowitej katastrofy.
Krzyż jest świetlany i wysoki na 738 metrów, jak Góra Kalwaria, o ramionach na 123 metry. „ Chwalebny Krzyż ma być porównywalny z miastem Jerozolimą w jego pionowym wymiarze”. „ Chwalebny Krzyż jest obwieszczeniem bliskiego Powrotu w Chwale Jezusa Zmartwychwstałego”. Jezus prosił o wybudowanie w pobliżu Krzyża Sanktuarium Pojednania. Poprzez Madeleine Aumont Jezus ogłasza Swój Bliski Powrót Kościołowi Katolickiemu i światu oraz zachęca do nawrócenia.

PRZESŁANIE Z DOZULÉ MIAŁO KONTYNUACJĘ W JE NE SUIS RIEN
Kościół nadal nie wzniósł wielkiego Chwalebnego Krzyża i Jezus, poprzez Je Ne Suis Rien, prosił o wzniesienie na całym świecie
„tysięcy Krzyży” na 7,38 x 1,23 m, w dokładnej skali  1/100  Chwalebnego Krzyża, aby ochronić wybrane miejsca od poważnych klęsk, które grożą światu i Ludzkości, zapowiedź Jego Bliskiego Powrotu. Krzyże na 7,38 x 1,23 m nazywają się Krzyżami Miłości z Dozulé, nie mylić z Chwalebnym Krzyżem na 738 x 123 m, jedynym, który miał wznieść Kościół Katolicki. Krzyże Miłości, pod którymi trzeba się modlić, ochronią miejsca i osoby, albowiem Kościół Katolicki, w osobie biskupa z Bayeux-Lisieux, nie przyjął Przesłania.


PRZESŁANIE Z DOZULÉ 
MA WYPEŁNIENIE W CONCHIGLII

Przesłania z Dozulé ma wypełnienie w Conchiglii. Jezus prosi, aby Conchiglia postawiła Ostatni Krzyż Miłości za zezwoleniem Kościoła Świętego na wzgórzu Tepeyac, gdzie Najświętsza Maryja Panna, Nasza Pani z Guadalupe objawiła się  Świętemu Juanowi Diego.
Bóg powierzył Conchiglii Misję założenia Movimento d'Amore San Juan Diego (Ruchu Miłości Święty Juan Diego) na cześć Najświętszej Maryi Panny Naszej Pani z Guadalupe dla promocji  i rozpowszechnienia Przesłania z Dozulé na całym świecie.

Conchiglia otrzymała pierwsze Przesłanie od Trójcy Przenajświętszej 7 kwietnia 2000 r. i był to pierwszy piątek miesiąca, poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa, kilka dni przed Wielkanocą. Rok Świętego Jubileuszu 2000. Jezus rzeczywiście umarł w piątek 7 kwietnia. Conchiglia rozpoczyna swoją drogę po tym, jak ujrzała Jezusa w Marotta di Fano (Pesaro-Urbino) 14 stycznia 1986 r. Po jej « tak » Bogu, wypowiedzianym w Świętym Domu w Loreto, rozbłysnął Plan Boży, ukazany Ludzkości poprzez Conchiglię. Było to 7 kwietnia 2000 r., Roku Świętego Jubileuszu, w pierwszy piątek miesiąca, poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa,  poprzez lokucje wewnętrzne.
Trójca Przenajświętsza wybrała dla niej nowe imię: Conchiglia. « Conchiglia » (Muszelka), jak muszelka z morza
.

W tradycji biblijnej zmiana imienia przez Boga jest inwestyturą, w związku z którą osoba wybrana jest ustanowiona założycielem instytucji boskiego pochodzenia, przeznaczonej do utrwalania się w historii, przez podniesienie jej do współpracy w historii zbawienia dla wielu. Bóg w czasie ustalił Plany dla każdej epoki. « OBJAWIENIE » dane Conchiglii reprezentuje Trójcę Przenajświętszą w Niebiańskiej Pełni Mistycznej i Kosmicznej. Za każdym razem, kiedy Bóg ukazywał Swoją Miłość do Swego stworzenia, posługiwał się osobą wybraną spośród wszystkich. Również dziś Bóg zachowuje się w taki sam sposób. Trzeba było jedynie czekać na tę drugą pełnię czasów. W ten sposób zarysowywał się, poprzez Conchiglię, BOŻY PLAN DLA LUDZKOŚCI.

 
« Conchiglia della Santissima Trinitŕ  » reprezentuje to, co zawiera, to jest Perłę, którą jest Słowo Boże.
Papież Benedykt XVI wybrał « muszelkę » dla Swego Papieskiego Herbu jako święty i uniwersalny znak.

Greckie słowo «APOKALIPSA» tłumaczy się «OBJAWIENIE», więc słowo Apokalipsa nie wskazuje i nie powinno być mylone z KATASTROFICZNYMI WYDARZENIAMI, czy KOŃCEM ŚWIATA, tak jak powszechnie się rozumie.

« OBJAWIENIE » dane Conchiglii jest zebrane w XIII tomach, w języku włoskim, serii
« WITAJ, MÓJ PANIE » i jest całkowicie przetłumaczone na język hiszpański. Częściowo jest przetłumaczone na jęz. angielski, portugalski, niemiecki, francuski, chorwacki, polski, japoński, rosyjski, kirundi.


Cały Świat oczekiwał czegoś nowego w Roku Jubileuszowym dwutysięcznym i Nowe przybyło siódmego kwietnia dwutysięcznego roku,a był to pierwszy piątek miesiąca, poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa, które właśnie tego samego dnia, dwa tysiące lat wstecz, zostało przebite włócznią, co spowodowało wypłynięcie Krwi i Wody. Ta krew jest tą samą Krwią, którą ma w sobie Conchiglia, a woda jest żywą wodą Boskich Słów, które Trójca Przenajświętsza podarowała poprzez « OBJAWIENIE » dane Conchiglii od Trójcy Przenajświętszej.
Duch Święty jest CON-CHI-GLI-HA (Z-TYM-KTO-MU) otworzył drzwi serca i pamiętajcie,
że Jezus był znany jako « Syn cieśli ».

Conchiglia nadal otrzymuje Słowo Boże: « OBJAWIENIE ».

«
OBJAWIENIE » dane Conchiglii od Trójcy Przenajświętszej porusza takie tematy:


„ KRZYŻ Z DOZULÉ JEST NOWĄ ARKĄ ZBAWIENIA
i wezwani przez Boga, którzy go wznieśli… są odpowiedzialni za wielkie Przesłanie Boże oraz mają obowiązek zebrać w tej Arce jak najwięcej braci, ażeby zbawieni byli liczni, a zbawionymi są również te dzieci, które, wierząc w Przesłanie dane Magdalenie i Je Ne Suis Rien oraz tobie, Conchiglio, modlą się we wspólnocie intencji,także na dystans, i rozpowszechniają Jego Przesłanie.
Przesłanie z Dozulé ma dotrzeć po krańce Ziemi
.
Odniesienie do « OBJAWIENIA » przekazanego Conchiglii 12 maja - 2004 - Jezus

OSTATNI KRZYŻ MIŁOŚCI Z DOZULÉ, KTÓREGO PRAGNĄŁ BÓG, 
ZOSTAŁ WZNIESIONY PRZEZ CONCHIGLIĘ
 
Odniesienie do « OBJAWIENIA » przekazanego Conchiglii:
17 września 2000, 09 sierpnia i 26 sierpnia 2001, 12 maja 2004, 22 sierpnia 2005

CROCE D'AMORE DI DOZULE' ERETTA DA CONCHIGLIA SUL TEPEYAC NEL LUOGO ESATTO DELLE APPARIZIONI DI NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE A SAN JUAN DIEGO A CITTA' DEL MESSICO

KRZYŻ  MIŁOŚCI Z DOZULÉ,  wzniesiony przez Conchiglię-Movimento d'Amore San Juan Diego
na wzgórzu Tepeyac, w Mieście Meksyk, dnia 09 lipca 2005 r.

OSTATNI POŻĄDANY PRZEZ BOGA KRZYŻ ZOSTAŁ POLECONY CONCHIGLII.JEDYNY KRZYŻ NA ŚWIECIE, wzniesiony za zgodą Świętego Kościoła Katolickiego, za zezwoleniem Arcybiskupa Prymasa Meksyku, J.Em. Kardynała † Norberta Rivery Carrery, i Rektora Bazyliki Naszej Pani z Guadalupe oraz Naczelnego Wikariusza Episkopalnego Miasta Meksyk-Tenochtitlán, Mons. Diega Monroya Poncego, w dokładnym miejscu Objawień Najświętszej Maryi Panny, Naszej Pani z Guadalupe, Świętemu Juanowi Diego. W tym miejscu wznosi się również Bazylika z Guadalupe, Sanktuarium Maryjne, jedno z największych i najczęściej odwiedzanych na Ziemi.

Krzyż Miłości z Dozulé na 7,38 x 1,23 m został poświęcony przez Ojca Carlosa Cancelado dnia 08 sierpnia 2005 r., a następnie przez Ojca Juana Ortiza Magosa, Sekretarza Wikariatu Episkopalnego z Guadalupe i Sekretarza Wykonawczego Komisji Archidiecezji Meksykańskiej ds. Duszpasterstwa Tubylczego. Krzyż został wzniesiony dla ochrony Tilmy, Bazyliki z Guadalupe i Miasta Meksyk, którego ludność liczy ponad 20 milionów.

 

 

Oficjalny Sztandar ruchu Movimento d'Amore San Juan Diego
u stóp Krzyża Miłości na wzgórzu Tepeyac.
  Sztandar został poświęcony przez Papieża Jana Pawła II w Loreto dnia 05.09.2004r.
W centrum można zauważyć Wizerunek Naszej Pani z Guadalupe i muszelkę (conchiglię),
 wykonane na podstawie wskazówek danych Conchigli w «OBJAWIENIU ».
 ***
 kliknij tutaj i poczekaj na załadowanie stronyumożliwia obejrzenie przy Sanktuarium Naszej Pani z Guadalupe w Meksyku :

KRZYŻA MIŁOŚCI Z DOZULÉ wzniesionego przez Conchiglię na Wzgórzu Tepeyac, Miasto Meksyk, 09 lipca 2005
 

 

OTO FANTASTYCZNA OBIETNICA
DANA PRZEZ JEZUSA CAŁEMU KOŚCIOŁOWI W DOZULÉLa Haute Butte de Dozulé
Na tej górze Święty Kościół Katolicki, z Woli Bożej, powinien był już wznieść
Krzyż na 738 x 123 metrów,aby ogłosić Bliski Powrót Jezusa na Ziemię.

Oprócz « Wielkiej Obietnicy » Jezus dał następną Obietnicę , a mianowicie, że kto pójdzie do Dozulé,
aby ze szczerą Wiarą prosić o Łaski dla swoich bliskich lub przyjaciół... On ich wysłucha.
Basen Oczyszczenia
100 metrów od miejsca,gdzie ma wzejść Chwalebny Krzyż, Jezus polecił wykopać Basen Oczyszczenia.
Chodzi o zbiornik wodny o wymiarach  2 x 1,50 x 1 metrów, z którego wypływa “zapylona” woda, wychodząca w cudowny sposób z ziemi
 (nie pochodzi z żadnego źródła), symbol naszych grzechów, i którą należy obmyć ręce i twarz (nie do picia),
prosząc Boga o przebaczenie,
aby znaleźć tam Pokój i Radość.

UWAGA - Ten akt oczyszczenia nie zastępuje Sakramentu Spowiedzi i zobowiązania do świątobliwego życia.

 

Oto fantastyczna obietnica, którą daje Jezus całemu Kościołowi, a nie jakiejś « sekcie »,
poprzez usta Madeleine Aumont dnia 02 stycznia 1976r, w Kaplicy Świętego Józefa w Dozulé
- Normandia - Francja:

« OBIECUJĘ DUSZOM, KTÓRE PÓJDĄ ŻAŁOWAĆ ZA GRZECHY
U STÓP CHWALEBNEGO KRZYŻA I KTÓRE BĘDĄ ODMAWIAĆ CODZIENNIE
MODLITWĘ,KTÓREJ ICH NAUCZYŁEM,
ŻE W TYM ŻYCIU SZATAN NIE BĘDZIE JUŻ MIAŁ ICH W SWOJEJ MOCY
I ŻE PO OKRESIE BRUDU W JEDNYM MOMENCIE STANĄ SIĘ CZYŚCI
I BĘDĄ DZIEĆMI BOŻYMI NA WIECZNOŚĆ.
MÓJ OJCIEC,KTÓREGO DOBROĆ JEST NIESKOŃCZONA,
CHCE URATOWAĆ LUDZKOŚĆ,
KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ NA SKRAJU PRZEPAŚCI.
POPRZEZ TO OSTATNIE ORĘDZIE MACIE SIĘ PRZYGOTOWAĆ. »


N.B. Ta obietnica nie zastępuje Sakramentu Spowiedzi i zobowiązania do świątobliwego życia.

Pan Jezus podał nowennę i modlitwę,które odmawia się na Różańcu.
Każde ognisko domowe,które będzie odmawiać tę modlitwę z wielką ufnością,będzie ochronione przed wszelkimi kataklizmami.


MODLITWA Z  DOZULÉ
DO ODMAWIANIA CODZIENNIE

Uczynić Znak Krzyża...    

„Jezus z Nazaretu zatriumfował nad śmiercią.
Jego Królestwo jest wieczne.
On przychodzi,by zwyciężyć świat i czas.

- Miłosierdzia, mój Boże, nad tymi, którzy Ci bluźnią: przebacz im, nie wiedzą, co czynią.
- Miłosierdzia, mój Boże, za zgorszenie w świecie: wybaw ich od ducha Szatana.
- Miłosierdzia, mój Boże, nad tymi, którzy Ciebie unikają: obdarz ich zasmakowaniem w świętej Eucharystii.
- Miłosierdzia, mój Boże, nad tymi, którzy przyjdą się skruszyć u stóp Chwalebnego Krzyża: 
  niechaj znajdą tam POKÓJ i RADOŚĆ w Bogu naszym Zbawicielu.
- Miłosierdzia, mój Boże, aby przyszło  KRÓLESTWO TWOJE, 
  ale ratuj ich, jest jeszcze czas... bo czas jest bliski, i oto przychodzę. Amen.

PRZYJDŹ PANIE JEZU!

(Odmówić 1 Ojcze nasz i 10 Zdrowaś Maryjo)

Miłosierdzia,mój Boże, nad tymi, którzy dziś bardziej,niż wczoraj Cię prześladują.
Wylej do ich ludzkich serc Twoje Miłosierdzie.
Panie, zlej na cały świat skarby Twojego nieskończonego Miłosierdzia.”

BIBLIOGRAFIA CONCHIGLII

«OBJAWIENIE » Trójcy Przenajświętszej dane Conchiglii jest zebrane w XIII tomach serii « WITAJ, MÓJ PANIE ».

- Modlitwy pod Krzyżem z Dozulé - 2000
- Perły Miłości - modlitwy - 2001 (wyciągnięte z «Witaj, Mój Panie»)
- Maryja, Współodkupicielka Świata, którą Ja Jestem - 2002 (Objawienia o Najświętszej Maryi Pannie wyciągnięte z «Witaj, Mój Panie»)

- Witaj, Mój Panie - Tom I - 2000
- Witaj, Mój Panie - Tom II - 2000
- Witaj, Mój Panie - Tom III - 2001
- Witaj, Mój Panie - Tom IV - 2001
- Witaj, Mój Panie - Tom V - 2003
- Witaj, Mój Panie - Tom VI - 2003
- Witaj, Mój Panie - Tom VII - 2003
- Witaj, Mój Panie - Tom VIII - 2005
- Witaj, Mój Panie - Tom IX – MILCZENIE BOGA - 2006
- Witaj, Mój Panie - Tomy X - XI - XII - XIII

W języku hiszpańskim:

- Dios se revela a México - Witaj, Mój Panie - 2005 - MEXICO
- Bienvenido Mi Seńor - Witaj, Mój Panie - 2005 - ARGENTINA

- El Génesis - La Verdad sobre el Pecado Original - 2006 -
  URUGUAY, ESPAŃA, ARGENTINA, MÉXICO, PERÚ, COLOMBIA, VENEZUELA, ECUADOR, NORWAY, ENGLAND, USA, PARAGUAY
-  Dios se revela a Colombia - Witaj, Mój Panie - COLOMBIA (w przygotowaniu)

W języku niemieckim:

- Willkommen Mein Herr - Witaj, Mój Panie - Tom III - 2001 - AUSTRIA
- Willkommen Mein Herr - Witaj, Mój Panie - Tom IV - 2001 - AUSTRIA

 

Publikacje tematyczne wyciągnięte z « OBJAWIENIA » danego Conchiglii:

1. DUCHOWOŚĆ CONCHIGLII I RUCHU MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO
2. REGULAMIN WEWNĘTRZNY Wspólnota Miłości w duchu KARMELU
3. WYCIĄG ZE STATUTU ruchu Movimento d’Amore San Juan Diego
4. CUD EUCHARYSTYCZNY
5. ŚWIĘTA EUCHARYSTIA DO UST I NA KOLANACH
6. W IMIĘ OJCA, MATKI SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO
7. RZEŹ NIEWINIĄTEK Przeciwko Aborcji, zaplanowanej zagładzie
8. KSIĘGA RODZAJU - Prawda o Grzechu Pierworodnym
9. BÓG OBJAWIA SIĘ MEKSYKOWI Nasza Pani z Guadalupe i Niewiasta z Apokalipsy
10. BÓG OBJAWIA SIĘ W DOZULÉ - FRANCJA Wielkie Przesłanie z Dozulé dla Ludzkości
11. NAUKA I NAUKOWCY… ORAZ NOWA ODNOWIONA ZIEMIA
12. MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO ma cele w posłuszeństwie Świętemu Kościołowi Katolickiemu
13. CONCHIGLIA I NABOŻEŃSTWO DO NAJŚW. SERCA JEZUSA
14. KOBIETA - Jej ogromna wartość w Oczach Boga
15. TAJEMNICA FATIMSKA. WSTRZĄSAJĄCE IMPLIKACJE: FATIMA-DOZULÉ-CONCHIGLIA
16. TRAKTAT O… szatanie
17. MŁODZI I NOWA ODNOWIONA ZIEMIA - List do młodych
18. BOŻA REWOLUCJA - Witaj, Mój Panie
19. MARYJA JEST BOSKA

 

Oficjalny Sztandar ruchu Movimento d’Amore San Juan Diego
u stóp Krzyża Miłości z Dozulé, na wzgórzu Tepeyac.
Sztandar został pobłogosławiony przez Papieża Jana Pawła II w Loreto, Ancona, 05.09.2004.
W centrum można zauważyć Wizerunek Naszej Pani z Guadalupe i muszelkę (conchiglię),
wykonane na podstawie wskazówek, danych Conchiglii w « OBJAWIENIU ».
Oficjalna Prezentacja ruchu Movimento d’Amore San Juan Diego
W Bazylice Naszej Pani z Guadalupe, Miasto Meksyk - 01 maja 2005.
Msza Święta została odprawiona przez Ojca Juana Ortiza Magosa, Sekretarza Wikariatu Episkopalnego w Guadalupe i Sekretarza Wykonawczego Komisji Archidiecezji Meksykańskiej ds. Duszpasterstwa Tubylczego, oraz Księdza Giana Paola Faroniego, Kapłana Salezjanina Księdza Bosco, i dwóch innych Kapłanów meksykańskich, w języku hiszpańskim i w języku tubylczym Náhuatl. Mszy Świętej towarzyszyli « CONCHEROS », Tancerze z dźwięczącymi muszelkami, w charakterystycznych meksykańskich, tubylczych strojach.


        CROCE D'AMORE DI DOZULE' ERETTA DA CONCHIGLIA SUL TEPEYAC NEL LUOGO ESATTO DELLE APPARIZIONI DI NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE A SAN JUAN DIEGO A CITTA' DEL MESSICO


        

Oscar Jiménez Gerard, Architekt i Kierownik « Obras de Basílica » w Guadalupe 
(po prawej na zdjęciu), nadzoruje roboty stawiania podstawy Krzyża Miłości z Dozulé 
wzniesionego przez Conchiglię - Movimento d’Amore San Juan Diego - na Tepeyac.


BUDOWA I REALIZACJA KRZYŻA MIŁOŚCI Z DOZULÉ
ZOSTAŁY WYKONANE NA KOSZT OSÓB WSPIERAJĄCYCH RUCH MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO WE WŁOSZECH.


Podziękowania : 
Osobom wspierającym ruch Movimento d’Amore San Juan Diego we Włoszech

J.Em. Kard. † Norbertowi Riverze Carrerze
Mons. Diegowi Monroyowi Poncemu
Ks. Gianowi Paolowi Faroniemu, Kapłanowi Salezjaninowi Księdza Bosco
Ojcu Juanowi Ortizowi Magosowi
Ojcu Carlosowi Canceladowi 
Architektowi Oscarowi Jiménezowi Gerardowi 

oraz grupie modlitewnej: 

« Grupo de Reflexión » z Pueblito, Querétaro, México 
za wykonanie cennej pracy i za nawiązanie kontaktów z kompetentnymi władzami.