Conchiglia
MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO


Ruch Światowy założony przez « Conchiglię » z Woli Bożej 24 października 2001 r.,
poświęcony Najświętszej Maryi Pannie, Naszej Pani z Guadalupe, Doskonałej,
Niewieście obleczonej w Słońce z Apokalipsy - Meksyk.
Ruch w obronie Kościoła Katolickiego Jezusa Chrystusa z PAPIEŻEM na czele.
Tylko zgodnie z nauczaniem Jezusa, Syna Bożego, który sam jest Bogiem, w Świętej Ewangelii.
 


Portal zastrzeżony wyłącznie dla Członków.

SUBSKRYBOWAĆ :

movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net