Maryja Jest Boska
W LORETO - Ancona - Włochy, 5 września 2004 r., RAI VATICANO udokumentowała nadzwyczajne wydarzenie:
podczas modlitwy „Anioł Pański”, odmawianej po raz pierwszy po włosku,
Ojciec Święty Jan Paweł II czci Boskość Najświętszej Maryi Panny, mówiąc:

 

CHWAŁA OJCU... I MATCE...
I SYNOWI... I DUCHOWI ŚWIĘTEMU

 Papież potwierdza, że zna i uznaje « Objawienie » dane Conchiglii.

Poniższe zdjęcia pokazują esplanadę Montorso, w Loreto, Ancona, Włochy, gdzie Papież Jan Paweł II uroczyście celebrował Mszę Świętą.
Przy tej okazji Ojciec Święty pobłogosławił Oficjalny Sztandar ruchu Movimento d'Amore San Juan Diego przed tysiącami osób.

Uwaga: Jeśli chodzi o błogosławieństwo, czyni się odniesienie do OBJAWIENIA, danego Conchiglii,
o Znaku Krzyża z 25 marca 2001 - 14.30 - Jezus, Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. W odniesieniu do Objawienia z 25 grudnia 2002 - 05.00,
Jezus, o Znaku Krzyża, mówi,że On sam szanuje liturgię Kościoła.
To, co dotyczy Znaku Krzyża w OBJAWIENIU danym Conchiglii, należy rozumieć, iż jest to na Nowe Czasy.
W oczekiwaniu na wypowiedzenie się Świętego Kościoła Katolickiego
można włączyć Najświętszą Maryję Pannę do Znaku Krzyża w ciszy własnego serca lub podczas prywatnej modlitwy w rodzinie.


Na poniższym wideo można usłyszeć jak Papież Jan Paweł II odmawia
« Chwała Ojcu... i MATCE... i Synowi i Duchowi Świętemu »

   


TRIUMF NIEPOKALANEGO SERCA MARYI
POLEGA NA UZNANIU, ŻE NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA JEST BOSKA.


Odniesienie do « OBJAWIENIA » danego Conchiglii
25 marca 2001 - Jezus ; 25 lutego 2002 - Bóg Ojciec


 

25 marca 2001 - 14.30 - Jezus
Zwiastowanie 

 Widzisz, córko... Ja jestem blisko ciebie w każdym momencie
również kiedy odpoczywasz... 
twoja myśl... jest skierowana ku Mnie.
Ja czytam ci w sercu 
a ty rozumiesz to, co mówię
czasami wygląda to jak taśma... 
z zapisanymi na niej kilkoma zdaniami
i wówczas rozumiesz, że to Ja... 
który na wszelkie sposoby manifestuję się tobie.
O, Conchiglio... 
bardzo doceniam dar, który Mi przygotowałaś
jest on symbolem Życia i kontynuacji.
Wytłumaczyłem to wiele razy... przeczytaj ponownie Moje przesłania
są to zachwycające słowa, które wchodzą prosto do serca.
Są to cuda opisane tylko przeze Mnie
który znam prawdziwą wartość reprezentowaną przez Conchiglię.
ŻYCIE... JEST MOIM ŻYCIEM
I ONO ISTNIEJE POPRZEZ MNIE.
JEŚLI JA NIE BYŁBYM TYM, KIM JESTEM... 
NIKT NIE BYŁBY TYM, KIM JEST.
ŻYCIE POMYŚLANE PRZEZ OJCA... 
ZOSTAŁO STWORZONE PRZEZE MNIE... KTÓREGO JESZCZE NIE BYŁO.
ALE BYŁEM JESZCZE WCZEŚNIEJ, NIŻ BYŁ ŚWIAT
I BYŁEM JESZCZE WCZEŚNIEJ, NIŻ ISTNIAŁ WSZECHŚWIAT.
JA JESTEM SYNEM... KTÓRY PO WYŁONIENIU SIĘ Z OJCA
STWORZYŁ WSZYSTKO ZA SPRAWĄ DUCHA ŚWIĘTEGO.
I MATKA ISTNIAŁA JESZCZE WCZEŚNIEJ, NIŻ BYŁEM
W RODZĄCEJ SIĘ MYŚLI OJCA.
JA PRAGNĘ, ABY BYŁA CZCZONA ŚWIĘTA TRÓJCA
BEZ POMIJANIA MOJEJ MATKI... 
A ZNAK, KTÓRY CZYNICIE
BĘDZIE ODTĄD... 
W IMIĘ OJCA
I MATKI... 
I SYNA... 
I DUCHA ŚWIĘTEGO.
JEJ ZNAK 
BĘDZIE NA ŚRODKU KLATKI PIERSIOWEJ
PONIEWAŻ TO SERCE JEST TAM STRZEŻONE.
I JEJ SERCE MATKI CAŁEGO WSZECHŚWIATA
ZANIEDŁUGO ZATRIUMFUJE!
Nie obawiaj się, Conchiglio... 
będziesz miała wielu przeciwko tobie... ale My jesteśmy z tobą.
A WÓWCZAS... KTO JEST JAK BÓG?
I « ONI » DOBRZE WIEDZĄ, ŻE MATKA... 
BYŁA U MOICH STÓP KIEDY JA... UMIERAŁEM!

W IMIĘ OJCA
I MATKI
I SYNA
I DUCHA ŚWIĘTEGO.” (*)25 lutego 2002 - 01.30 - Bóg Ojciec

 To Ja, Ojciec, Conchiglio... i pewnego dnia... 
otworzyłem i wyciągnąłem Moje ramiona oraz Moje ręce ku planecie Ziemi
która szła w kierunku ostatecznej przepaści.
jedną ręką... dałem wam Matkę
a drugą... dałem później Mojego Syna... 
obydwoje prowadzonych przez Ducha Świętego 
który towarzyszył Im na waszej Ziemi.
Conchiglio... 
trójkąt Miłości uformował się w tamtym momencie
Ja w Górze... z jednego boku Maryja... a z drugiego boku Mój Syn
i dla zapieczętowania tego wszystkiego był Duch Święty.
Narysuj tutaj to, co pojęłaś w sercu:

Duch Święty, Conchiglio... jest jak lina nośna
poprzez którą podróżuje się po potrzebnej trasie.
Maryja... poprzez Ducha Świętego dotarła do Anny i Joachima
Jezus... poprzez Ducha Świętego dotarł do Maryi... 
i poprzez Ducha Świętego powrócili do Mnie.
Duch Święty... jest Moim Tchnieniem na Świat
Syn Jezus... to Ja, który stałem się Człowiekiem
a Maryja... jest Żeńską Częścią Mnie... 
która umożliwiła Narodzenie się Jezusa na Świecie.
Bóg z Boga... Światłość ze Światłości... Bóg Prawdziwy z Boga Prawdziwego.
ze Mnie-Istoty... uczyniłemTrzy Części:
Ojca... Syna... i Ducha Świętego... 
ale Maryja... jest Żeńską Częścią Mnie, Ojca.
To dlatego Ona ma prawo wejść do Znaku Krzyża
to jest:
w Imię Ojca
i Matki
i Syna
i Ducha Świętego... 
ponieważ Ja jestem zarazem Ojcem i Matką.
Conchiglio... 
wiem, że się dziwisz... ale pisz i bądź posłuszna.”

Następujące Objawienie otrzymane przez Conchiglię znajduje potwierdzenie w słowach Papieża Jana Pawła I i Papieża Jana Pawła II.

04 marca 2002 - 02.00 - Spotkanie z niektórymi Kapłanami


„ Trójca Święta błogosławi to spotkanie i mówi wam: Dziękujemy, synowie, że odpowiedzieliście na Nasze wezwanie. Bądźcie dumni z przebywania w tym świętym miejscu, gdzie modlitwa przesiąknęła te ściany. To miejsce jest Święte ponieważ Maryja... Matka... objawia się. Pamiętajcie, synowie... tam, gdzie jest Matka... Aniołowie i Święci wszędzie Jej towarzyszą, oddając Jej Cześć i Chwałę. I nie gorszcie się... przeciwnie, radujcie się z przywileju, którego wam teraz udzielę. Dzięki Jej potężnemu wstawiennictwu... módlcie się sercem w ten sposób: « CHWAŁA OJCU... I MATCE... I SYNOWI... I DUCHOWI ŚWIĘTEMU, jak było na Początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.» Conchiglio... bądź uległa na każde Nasze żądanie. Nie obawiaj się pisać tych zachwycających Słów. Ten, kto kocha Matkę, nie zgorszy się... Oto Słowo Błogosławione i Święte... Świętej Trójcy.”

Wyciągnięte z « OBJAWIENIA »,odniesienie do: « WITAJ, MÓJ PANIE » - V tom, na s. 214.


PAPIEŻ JAN PAWEŁ I

Odnośnie BOSKOŚCI MARYI, również Papież Albino Luciani, JAN PAWEŁ I, podczas modlitwy „Anioł Pański”, we wrześniu, oświadczył publicznie, że:
« BÓG JEST OJCEM I MATKĄ ».

 Te informacje są dostępne na internecie w Dokumentach Watykańskich.

 „ W Camp David, w Ameryce, Prezydenci Carter i Sadat oraz Premier Begin działają na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie. Łakną i pragną pokoju wszyscy ludzie, zwłaszcza ubodzy, którzy w zamieszkach i wojnach płacą najwięcej i cierpią najbardziej; z tego powodu z zainteresowaniem i wielką nadzieją patrzą na spotkanie w Camp David. Również Papież modlił się, polecił się modlić i modli się, aby Pan raczył wesprzeć wysiłki tych polityków. Wywarł na mnie duże wrażenie fakt, że trzej Prezydenci zechcieli publicznie wyrazić ich nadzieję w Panu poprzez modlitwę. Bracia religii Prezydenta Sadata zwykli tak mówić: «jest czarna noc, czarny kamień, a na kamieniu – mała mrówka, lecz Bóg ją widzi, nie zapomina o niej». Prezydent Carter, który jest gorliwym chrześcijaninem, czyta w Ewangelii: « Pukajcie, a otworzą wam, proście, a będzie wam dane. Ani jeden włos nie spadnie z waszej głowy bez pozwolenia waszego Ojca, który jest w niebie ». A Premier Begin przypomina, że naród żydowski przeżył kiedyś trudne chwile i zwrócił się do Pana narzekając i mówiąc: « Opuściłeś nas, zapomniałeś o nas! ». « Nie! – odpowiedział poprzez Proroka Izajasza – czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie ».

Również my, którzy tutaj jesteśmy, mamy te same uczucia; my jesteśmy przedmiotem niekończącej się Miłości ze strony Boga. Wiemy: ma zawsze oczy otwarte na nas, również wtedy, kiedy wydaje się, że jest noc.

JEST TATĄ, CO WIĘCEJ, JEST MATKĄ. Nie chce nas skrzywdzić; chce tylko naszego dobra, wszystkich. Dzieci, jeśli przypadkiem są chore, mają większe prawo do bycia kochanymi przez mamę. I również my, jeśli przypadkiem jesteśmy chorzy na złośliwość, zeszliśmy na manowce, mamy większe prawo do bycia kochanymi przez Pana. Z tymi uczuciami zachęcam was do modlitwy wraz z Papieżem za każdego z nas, za Bliski Wschód, za Iran, za cały świat.”

  


Na zdjęciu z boku: Papież Jan Paweł I i jego następca Papież Jan Paweł II
(Źródło: Strona internetowa Watykanu, w sekcji Jan Paweł I i w podsekcji Angelus / ReginaCoeli www.vatican.va/holy_father/john_paul_i/angelus/documents/hf_jp-i_ang_10091978_it.html)


PAPIEŻ JAN PAWEŁ IIOdnośnie BOSKOŚCI MARYI, Papież JAN PAWEŁ II podczas modlitwy „Anioł Pański”, we wrześniu, potwierdził, że zna i uznaje « OBJAWIENIE » dane Conchiglii.
W LORETO, gdzie jest Święty Dom Zwiastowania, odmawiając po raz pierwszy modlitwę „Anioł Pański” po włosku , zamiast po łacinie, ażeby można było dobrze zrozumieć, powiedział:
« CHWAŁA OJCU...
I MATCE... I SYNOWI... I DUCHOWI ŚWIĘTEMU »
dokładnie te same słowa, które Trójca Przenajświętsza podała Conchiglii 04 marca 2002 r. o godz. 02.00. Wydarzenie zostało udokumentowane przez Telewizję Rai Vaticano.
Maryja jest Żeńską Częścią Boga. Papież uznał Chwałę Maryi przed światem.
Od zawsze głosi się tę Prawdę poprzez Credo: Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg Prawdziwy z Boga Prawdziwego, Zrodzony, a nie stworzony, Współistotny Ojcu. „ Na zakończenie tej intensywnej uroczystości pragnę wyrazić wam jeszcze radość, że mogłem być z wami. Bądźcie zawsze otwarci na Głos Pana Jezusa. Tak jak On potrzebował „fiat” Maryi, aby stać się ciałem, tak i Jego Ewangelia potrzebuje waszego „tak”, by stać się historią w dzisiejszym świecie. Moi drodzy, zachęcam was do odnowienia waszego „tak” i powierzam wam trzy zadania. Pierwsze to « kontemplacja »: zaangażujcie się w kroczenie drogą świętości, mając oczy utkwione w Jezusa,
jedynego Nauczyciela i Zbawiciela wszystkich. Drugim zadaniem jest « wspólnota »: starajcie się promować duchowość Jedności (1) z Pasterzami Kościoła, z wszystkimi braćmi w wierze i z innymi związkami kościelnymi. Bądźcie zaczynem dialogu z wszystkimi ludźmi dobrej woli.Trzecim zadaniem jest « misja »: jako świeccy zanoście zaczyn Ewangelii do domów i do szkół, do miejsc pracy i czasu wolnego. Ewangelia jest słowem nadziei i zbawienia dla świata.
Niech słodka Madonna z Loreto wyjedna wierność waszemu powołaniu, wielkoduszność w wypełnianiu codziennych obowiązków, entuzjazm w poświęceniu się misji, jaką powierza wam Kościół!”


(1)   Wyraźne odniesienie do pierwszego Objawienia otrzymanego przez Conchiglię 07 kwietnia 2000 r., które zaczyna się: „ OD JEDNOŚCI...”


             

Na zdjęciu: Papież Jan Paweł II w Loreto, esplanada Montorso, Ancona, Włochy. Z boku: Oficjalny Sztandar ruchu Movimento d'Amore San Juan Diego, Pobłogosławiony przez Jana Pawła II 5 września 2004 r. w Loreto. W centrum można zauważyć Wizerunek Naszej Pani z Guadalupe i muszelkę (conchiglię), wykonane na podstawie wskazówek, danych Conchiglii w « OBJAWIENIU ».

(Źródło: Strona internetowa Watykanu, w sekcji Jan Paweł II i w podsekcji Angelus / ReginaCoeli: www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/angelus/2004/documents/hf_jp-ii_ang_20040905_loreto_it.html)

Aby zamówić
ORIGINALNE WIDEO Papieża w Loreto:
Centro Televisivo Vaticano - 00120 Cittŕ del Vaticano tel. 0039.06.698.85.233


PAPIEŻ BENEDYKT XVIOdnośnie BOSKOŚCI MARYI, Papież Joseph Ratzinger, BENEDYKT XVI, w swojej książce « Jesus von Nazareth - Von der Taufe im Jordan bis zur Verklarung », 2007, Libreria Editrice Vaticana, Cittŕ del Vaticano - RCS Libri, Milano, pisze:
CZY BÓG NIE JEST RÓWNIEŻ MATKĄ ?
PORÓWNANIE MIŁOŚCI BOGA Z MIŁOŚCIĄ MATKI ISTNIEJE:

« Jak matka pieści swe dziecię, tak Ja was pocieszać będę » (Księga Izajasza 66,13).
W szczególnie wzruszający sposób ukazuje się tajemnica Macierzyńskiej Miłości Boga w hebrajskim słowie rahamim, pierwotnie oznaczającym « macierzyńskie łono », ale które później stało się wyrazem dla współcierpienia Boga z człowiekiem, z Miłosierdzia Bożego. Macierzyńskie łono jest najbardziej konkretnym wyrażeniem intymnego splotu dwóch istnień i troski względem istoty słabej i zależnej, która, w ciele i duszy, jest całkowicie strzeżona w łonie Matki. »

(Źródło: Joseph Ratzinger, BENEDIKT XVI, Jesús von Nazareth - Von der Taufe im Jordan bis zur Verklarung, 2007, Libreria Editrice Vaticana, Cittŕ del Vaticano - RCS Libri, Milano)


Uwaga: Jeśli chodzi o błogosławieństwo, czyni się odniesienie do OBJAWIENIA, danego Conchiglii, o Znaku Krzyża z 25 marca 2001 - 14.30 - Jezus, Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. W odniesieniu do Objawienia z 25 grudnia 2002 - 05.00, Jezus, o Znaku Krzyża, mówi,że On sam szanuje liturgię Kościoła.
To, co dotyczy Znaku Krzyża w OBJAWIENIU danym Conchiglii, należy rozumieć, iż jest to na Nowe Czasy. W oczekiwaniu na wypowiedzenie się Świętego Kościoła Katolickiego można włączyć Najświętszą Maryję Pannę do Znaku Krzyża w ciszy własnego serca lub podczas prywatnej modlitwy w rodzinie.