Koronka do Najświętszej Maryi Panny Naszej Pani z Guadalupe


dana ConchigliiPRAWDZIWE OBLICZE NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY NASZEJ PANI Z GUADALUPE

Objawienia Świętemu Juanowi Diego
09 - 12 grudnia 1531 - Miasto Meksyk

TO JEST PRAWDZIWE OBLICZE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
W 1531 r. Najświętsza Maryja Panna, w szatach Naszej Pani z Guadalupe, objawia się Świętemu Juanowi Diego,
pozostawiając swój cudownie odbity Wizerunek na Tilmie, płaszczu z włókna ayate, w który był odziany Indianin.

Tilma, nazywana też « Całunem Najświętszej Maryi Panny », jest jedynym znanym nadprzyrodzonym wizerunkiem Matki Bożej.

La Corona del Rosario di Conchiglia con l'Immagine di Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe

 

Conchiglio, to ja, Maryja... jestem twoją Matką i pragnę uczynić dar dzieciom dobrej woli. Jest to dar, ponieważ z modlitwy zawsze wypływają dary, przede wszystkim duchowe, albowiem kiedy człowiek ewoluuje duchowo, w konsekwencji są mu dane wszystkie pozostałe dary. Pragnę, aby ludzie odmawiali z miłością niewiele słów, lecz wymawianych z przekonaniem i miłością:

Odmówić:

Wierzę, Ojcze nasz, 3 Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu

Na dużych paciorkach różańca:

Maryjo... Nasza Pani z Guadalupe, zmiażdż głowę szatanowi i zbaw swój lud...

Na małych paciorkach różańca:

Maryjo... Nasza Pani z Guadalupe, zgromadź swe dzieci pod twym Gwiaździstym Płaszczem...

Na końcu:

Pozwólcie mi wpływać na wasze serce,
jestem Maryją Dziewicą z Guadalupe,
która poprzez swojego syna Juana Diego
ukazała swój Wizerunek światu.
Ja ochronię i uratuję świat od szatana we własnej osobie,
który,upokorzony, zniknie w największej głębi piekła.
Ja was doprowadzę do ostatecznego zwycięstwa
i z moim Świętym Wizerunkiem dotrę do całego świata.

 

La Corona del Rosario di Conchiglia con l'Immagine di Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe

20 grudnia 2001 - 10.15 - Jezus do Conchiglii

„ Dziewica Dziewic… 
Matka Moja Najświętsza… 
Niepokalana… 
Czysta… 
Subtelne stworzenie wybrane przez Boga Ojca
aby było doskonałe… 
ponieważ Bóg… będąc doskonałym… 
zechciał… aby Ona była taka.
Będzie Zwyciężczynią!
JEJ BERŁO JUŻ BŁYSZCZY BOSKIM ŚWIATŁEM.
Rozlewa ono światło i łaski we wszystkich kierunkach 
a promienie rozproszone wszędzie… 
nie pozostawią wyjścia przeklętemu wrogowi
który… upokorzony… pochyli głowę… 
pod stopami Świętej Matki Mojej.
Ona jest Matką Uniwersalną
która pod Swoim płaszczem pokrytym gwiazdami… 
który reprezentuje Wszechświat
ochroni Nowy Kościół upragniony przeze Mnie… Jezusa… jej syna!
Będzie to Kościół Uniwersalny
gdzie każde dziecko będzie się czuło na swoim miejscu… nareszcie!
Będzie to Kościół prosty 
który pokłoni się pobożnie przede Mną… jego Bogiem… 
I Ja będę Bogiem z nimi.
MOVIMENTO D'AMORE SAN DIEGO DOKONA OSTATNIEGO AKTU… 
NAJWAŻNIEJSZEGO!
I Moi umiłowani synowie Kapłani… którzy pozostali Mi wierni… 
uznają go przed Bogiem
ponieważ w sercu czują już i nadal będą czuć… 
nowe drganie… które poprowadzi ich na właściwą i prawdziwą ewangelizację.
MOJA MATKA BĘDZIE AUTORKĄ ŚWIATOWEGO CUDU… 
AŻEBY TEN RUCH MOVIMENTO D'AMORE SAN DIEGO
ZGROMADZIŁ WSZYSTKIE MOJE I JEJ… 
DZIECI ORAZ BRACI ROZPROSZONYCH PO ŚWIECIE.
ONA ZLIKWIDUJE ZAMIESZANIE I NIEPEWNOŚĆ 
KTÓRE TERAZ KRÓLUJĄ W ICH SERCACH.
A Ja Jezus… który z Trójcy przemawiam do was wszystkich
poprzez tę córkę… Moją Conchiglię… 
zachęcam was do codziennego odmawiania tej świętej modlitwy 
która wchodząc do każdego domu
z wizerunkiem Dziewicy z Guadalupe… 
będzie błogosławić każdy czyn… który wykonacie na jej cześć.
Teraz córko… Moja Conchiglio… 
napisz te słowa miłości… które ci dyktuję:
Pozwólcie mi wpływać na wasze serce
jestem Maryją Dziewicą z Guadalupe
która poprzez mego syna Juana Diego
ukazałam Mój Wizerunek Światu.
Ja ochronię i uratuję Świat od Szatana we własnej osobie
który… upokorzony… zniknie w największej głębi piekła.
Ja was doprowadzę do ostatecznego zwycięstwa
i z moim Świętym Wizerunkiem 
dotrę do całego Świata.
Amen.
Oto córko… Moja Conchiglio… 
jak widzisz… jest to nowa modlitwa… ”
11 maja 2003 - 11.00 - Najświętsza Maryja Panna do Conchiglii „ Jestem tutaj… Conchiglio… jestem tutaj z wami wszystkimi… jestem Mama Maryja. Pozwólcie mi wpływać na wasze serce jestem Maryją Dziewicą z Guadalupe… powiedziałam to! I poprzez mój Wizerunek… pragnę dać się poznać na całym Świecie jako Niewiasta obleczona w Słońce z Apokalipsy. Czytajcie Święte Pisma… dzieciątka moje! Posłuchajcie Matki… którą ja jestem! Tej… która jest! Mój głos… zanim wejdzie do waszego ucha… który usłyszycie… kiedy wrócę z moim Synem… pragnę… aby wszedł do waszego serca. Zatrzymajcie się tylko na chwilę i spójrzcie na siebie w Duszy. Co widzicie? Czy widzicie samych siebie jako dziecko Boże… czyste i święte? Nie… nie widzicie! Nie możecie widzieć! Ponieważ to… co stworzył Ojciec… jest przyćmione ciągłym i zatwardziałym grzechem. Postarajcie się… dzieciątka moje zastosować w praktyce to… czego mój Syn pragnie od was. Pojednajcie się z Ojcem! Poproście o przebaczenie wszystkich waszych grzechów. Zacznijcie nowe życie… dopóki macie tego możliwość… Ojciec… zawsze przebacza! I nie mówcie: ale ja nie jestem godzien Jego Przebaczenia… zgrzeszyłem zbyt wiele. Ależ… dzieciątka… nikt nie jest godzien pośród was… ale Ojciec was kocha i wysyła mnie… Matkę… jako pośredniczkę i doradczynię ażebyście się opamiętali… zanim będzie za późno. Niestety… dla was… « za późno » nadchodzi i wszyscy zdacie sobie sprawę z błędów… które popełniliście zarówno na poziomie osobistym… jak i na poziomie społecznym. Posłuchajcie waszej Matki… którą ja jestem… i opamiętajcie się na czas ponieważ później… nie będzie już więcej czasu.”