MODLITWY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
PO ŁACINIE - ORATIONES

Conchiglia radzi odmawiać modlitwy po Łacinie,
oficjalnym
języku Kościoła Katolickiego, Apostolskiego i Rzymskiego

 


Conchiglia hortatur ut orationes peragantur lingua Latina,
quĉ est lingua publica Ecclesiĉ Catholicĉ Apostolicĉ Romanĉ, UT DOCET PAPA BENEDICTUS XVI.* * *