Home        www.conchiglia.net        movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net

© Copyright 2000-2021 LA RIVELAZIONE - Conchiglia della Santissima Trinitŕ - « BENTORNATO MIO SIGNORE - IL GRANDE LIBRO DELLA VITA » - Movimento d’Amore San Juan Diego - Tutti i diritti Riservati.
  © Copyright 2000-2020 – „Vitaj, môj Pane!“ – Zjavenie dané CONCHIGLII – hnutie lásky svätého Juana Diega - Všetk y práva vyhradené. Táto stránka obsahuje prvky zvuku, je vhodné, aby spustenie funkcie audio na svojom vlastnom počítači. Iba Video Dokumenty predložené na oficiálnych stránkach a na kanáli Conchiglia-Channel patrí do Conchiglia-Movimento D'Amore SAN JUAN DIEGO. Podľa talianskeho práva zo 7. marca 2001, č. 62 a 14. apríla 2004, č. 106 (Taliansko), vyhlásil, že táto stránka nepatrí do kategórie informácií periodicky, ako je aktualizovaná v nepravidelných intervaloch.

Normativa Privacy - Privacy Policy - Prečítajte si TU.
Normativa sui Cookies - Cookies Policy
Viewing the pages of this site may require installation on your browser (navigator) of some so-called technical cookies. These are cookies that only serve to allow better navigation and that do not allow us to store any personal data that can be used for other purposes. In order to have statistical information about visits to the site, you may also install a further cookie on your browser, which, however, will not allow either the site owner or third parties to trace your identity and will only be used for the purpose to record, in aggregate form, the data relating to more access to these pages. To learn more about cookies, read
HERE. Whoever wants it can directly manage cookies through their browser settings. By continuing to browse you agree to the use of cookies. For more information and support, you can visit the browser's specific help page using the links:  Internet Explorer  Firefox  Chrome Opera  Safari


Vyhláška kongregácie pre náuku Viery (A.A.S. Acta Apostolicae Sedis č. 58 z 29. 12. 1966), ktorý ruší cirkevného práva 1399 a 2318, bola schválená Jeho Svätosťou pápežom Pavlom VI. 14. 8. 1966, ktorá bola následné zverejnená vôľou Jeho Svätosti, vďaka čomu už nie je zakázaná distribúcia bez cirkevného súhlasu o nových zjaveniach, víziách, znameniach, proroctvách a zázrakoch. Nemá v úmysle akokoľvek predbiehať stanoviská Svätej katolíckej a Apoštolskej Cirkvi.


Conchiglia - Movimento d'Amore San Juan Diego - Via Manzoni, 12 - Casella Postale 99 - 33085 MANIAGO PN ITALIA. Otvorené pre všetkých. Združenie bez zisku. Texty a dokumenty sú distribuované zadarmo. Hnutie Lásky sv. Juan Diego je venované Panne Márii Loretánskej, vo Svätom dome, kde Maria povedala: „Áno“. Hnutie „Movimento d'Amore San Juan Diego“ venované Panne Márii Loretánskej je oficiálne registrované v registroch pápežskej delegácie na Valnej Kongregácie Svätého domu v Lorete (Ancona), Taliansko. Pápež Benedikt XVI. požehnal Movimento d'Amore San Juan Diego, 14. apríla 2010, a Conchiglia – 16. septembra 2010. zjavenia dané Conchiglii sa zhromažďuje v súčasnej dobe v pätnástich zväzkoch Božieho diela: „Vitaj, môj Pane!“, v taliančine, a je prekladaný do 12 jazykov, m. al. do latinčiny, úradného jazyka katolíckej Cirkvi. Conchiglia je podriadená autorite svätej Rímskej Cirkvi Katolíckej, Apoštolskej. VŽDYCKY SA RIAĎTE PODĽA PÔVODNEJ VERZII V TALIANČINE. Preklady „ZJAVENIA“ dané Conchiglii vykonávajú ľudia dobrej vôle.

Kódex kánonického práva – Povinnosti pre laikov, schválené kánonu 212, odseku 3 - Kódexu kánonického práva: vzhľadom k poznaniu, kompetencie, a prestíže, ktoré majú, majú právo,a niekedy dokonca povinnosť,
posvätení pastieri prejavovať svoj názor na to, čo sa týka dobra Cirkvi; a oznámiť ostatným veriacim. Naopak, umlčovanie „herézy“ biskupom Ríma, je to sprisahanie ticha a lenivosti.