SLUŽBENA PREZENTACIJA
POKRETA LJUBAVI SVETI IVAN DIEGO
U BAZILICI NAŠOJ GOSPI IZ GUADALUPE
Grad Meksiko - 1 Svibanj 2005.
Katolička je Crkva preko četiri Svećenika vezala Nebo sa Zemljom
u MOVIMENTU u cijelom svijetu
i SLUŽBENO PREPOZNAJE PROROČKU KARIZMU CONCHIGLIE.

LINK
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net


SVETI JOSIP

Pokrovitelj Univerzalne Crkve ...

i Pokrovitelj... « Movimento d'Amore San Juan Diego »

Svjetski Pokret osnovan je od Conchiglie po Volji Božjoj,
za obranu Doktrine Katolikog nauka i Života, na osnovi Objave koju je primila 24 listopada 2001,
posvećen Presvetoj Mariji Našoj Gospi od Guadalupe - Meksiko,
Ženi odjevenoj Suncem Apokalipse.
U poslušnosti samo u nauku Isusa, Sina Božjega, Sebe Boga u svetom Evanđelju.

Presveta Marijo, Naša Gospa iz Guadalupe protiv vraga.
Naša Gospa iz Guadalupe Pravi Lik Presvete Marije.
« Guadalupe », Cuatlaxupeh na izvornom jeziku Náhuatl od Azteca,
znači: « Ona koja satire glavu zmiji ».
Napominje da je Marija Naša Gospa iz Guadalupe
pobjednica nad zlom iskazanom u Knjizi Postanka 3,15.
Utisnut je i oblikovan na Tilmi od Svetog Ivana Diega 09 - 12 prosinca 1531 - Grad MeksikoConchiglia della Santissima Trinitŕ... na hrvatskom « Školjka od Presvetog Trojstva »
Movimento d'Amore San Juan Diego... na hrvatskom « Pokret Ljubavi Sveti Ivan Diego »
Guido Reni (Bologna, 1575-1642), San Michele Arcangelo, 1635 - Chiesa di Santa Maria della Concezione, Roma