Światowa Grupa Modlitewna
« Tulipany Maryi, Naszej Pani z Guadalupe »

 
 

  

 


Conchiglia
MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO

Światowy Ruch założony przez Conchiglię z Woli Bożej 24 października 2001 r.,
poświęcony Najświętszej Maryi Pannie z Guadalupe, Najdoskonalszej,
Niewieście obleczonej w Słońce z Apokalipsy - Meksyk.
Ruch w obronie Kościoła Katolickiego Jezusa Chrystusa.
Tylko zgodnie z nauczaniem Jezusa, Syna Bożego, który Sam jest Bogiem,
zawartym w Świętej Ewangelii.

Najświętsza Maryja Panna, Nasza Pani z Guadalupe, Pogromczyni Demonów.
« Guadalupe », Cuatlaxupeh w języku Náhuatl, ojczystym języku Azteków, oznacza:
« Ta, która miażdży głowę węża». Odniesienie do Najśw. Maryi Panny, Naszej Pani z Guadalupe,
Zwyciężczyni złego, objawionej w Księdze Rodzaju 3,15.
Objawienie dane Świętemu Juanowi Diego 09-12 grudnia 1531 – Miasto Meksyk


Conchiglia della Santissima Trinitŕ... po polsku « Muszelka od Trójcy Przenajświętszej »
Movimento d’Amore San Juan Diego... po polsku « Ruch Miłości Święty Juan Diego »


Conchiglia
[czytaj: Konkilja] 

Prośby o Modlitwę z całego Świata.

Przyślijcie wasze prośby o Modlitwę
do Najświętszej Maryi Panny, Naszej Pani z Guadalupe,
poprzez Światową Grupę Modlitewną TULIPANY MARYI,
do której wszyscy mogą dołączyć, z każdej części Świata,
pozostając we własnym domu.

Aby połączyć się w modlitwie z « Conchiglią della Santissima Trinitŕ »,
codziennie o godz. 15.00 i o godz. 22.00 - odmawianie Różańca Świętego,
za wszystkie otrzymane prośby, we wspólnocie dzieci Bożych.


tulipanidimaria@conchiglia.net

www.conchiglia.netAVE MARIA… śpiewane po aramejsku,
w języku, w którym mówił Jezus :

kliknij tutaj 

 

... Czyż nie Jestem tutaj Ja, która Jestem twoją Matką ?TULIPANY
Tulipany pochodzą z Turcji, w środkowo-zachodniej Azji.

 

 
 


 
 Poświęceniem Trzeciego Tysiąclecia…

danym Conchiglii

 

 

Zachęcamy należących do Movimento d'Amore San Juan Diego na całym świecie, aby połączyli się w modlitwie za...

Prośby o Modlitwy z całego Świata 

Podziękowania Najświętszej Maryi Pannie,
Naszej Pani z Guadalupe, Najdoskonalszej

Za Otrzymaną Łaskęprzeczytaj wszystko, przesuwając kursor na pionowym pasku...
 


przeczytaj wszystko, przesuwając kursor na pionowym pasku...
 

Przyleciał bocian...


powierzamy te dzieci
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Najświętszemu Sercu Najświętszej Maryi Panny, Naszej Pani z Guadalupe

          

Jezus do Conchiglii della Santissima Trinitŕ

Spróbujcie wyobrazić sobie znajomą scenkę rodzinną...
« mężczyzna... kobieta... i owoc ich miłości, którym jest syn ».
Pomyśl teraz o tym nowonarodzonym synu.
Mężczyzna i kobieta... którzy są jego rodzicami... patrzą na niego z podziwem i miłością...
drżąc przy każdym geście tej małej istotki...przybyłej na świat dzięki ich miłości.
 


przeczytaj wszystko, przesuwając kursor na pionowym pasku...


przeczytaj wszystko, przesuwając kursor na pionowym pasku...Requiem za zmarłychprzeczytaj wszystko, przesuwając kursor na pionowym pasku...
 

GOŁĘBICA POKOJU
Conchiglia - Wideo

 


LINK 1

italiano
espańol
français
english
deutsch
polski
latine

русский
 

LINK 2

italiano
espańol
français
english
deutsch
polski
latine

русский

LA COLOMBA DELLA PACE - Conchiglia
LA PALOMA DE LA PAZ - Conchiglia
LA COLOMBE DE LA PAIX - Conchiglia
THE DOVE OF PEACE - Conchiglia
DIE TAUBE DES FRIEDENS - Conchiglia
GOŁĘBICA POKOJU - Conchiglia
COLUMBA PACIS - Conchiglia
ГОЛУБЬ МИРА - Conchiglia (Конкилья)


AKTUALIZACJE W INNYCH JĘZYKACH W PRZYGOTOWANIU...
 Jezus do « Conchiglii della Santissima Trinitŕ »

Dzieci Moje i bracia Moi…
jestem wasz Jezus Miłości…
który bardzo was kocha i nigdy się nie podda
i dlatego zawsze przyjdzie wam na ratunek.
Widzę was zagubionych… próbujecie się opanować…
ALE WIDZĘ WAS NAPRAWDĘ ZAGUBIONYCH.
Wśród was są tacy… którzy zastanawiają się:
ale czy Ojciec Święty naprawdę umarł…
czy też żyje gdzieś?
Mam zamiar pozostawić was w waszym zakłopotaniu.
Faktycznie… teraz Kościół ukaże się w nowym Ojcu Świętym…
ale zastanówcie się…
WY WSZYSCY… KTÓRZY MNIE KOCHACIE… JESTEŚCIE KOŚCIOŁEM…
A JA JESTEM WASZYM KRÓLEWSKIM PASTERZEM.
Jestem Jezusem…
Jestem Bogiem…
I zwołuję was na wielkie zgromadzenie.
WIELKIE ZGROMADZENIE POWINNO BYĆ DOKONANE W WYOBRAŹNI.
TO WASZE SERCE MUSI BIEC DO MNIE…
A NIE WASZE NOGI.
RUCH MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO…
W NICZYM NIE PRZYPOMNA INNYCH RUCHÓW.
Nie wymaga się od was przemieszczania się… czy zebrań…
uczestnictwa w różnych zadaniach i innych rzeczach…
ponieważ Ja dobrze wiem…
jakie są wasze codzienne obowiązki
oraz wasze odpowiedzialności prywatne i społeczne.
Movimento d'Amore San Juan Diego…
jest « WIELKIM ZGROMADZENIEM SERC »
zwróconych ku Mnie… który Jestem Bogiem.
Pragnę… abyście go sobie wyobrażali… jak gdyby był…
ZGROMADZENIEM Z KAZANIA NA GÓRZE…
która zresztą nie była górą… ale dużą esplanadą…
i Ja… tak jak wtedy… widzę was wszystkich…
a wy… tak jak wtedy…
chociaż nie potraficie Mnie widzieć…
słyszycie Mnie dobrze poprzez te Słowa.
Te wasze czasy… są dojrzałymi czasami…
które pozwalają… poprzez technologię…
jaką osiągnęliście z Mojej Woli…
usłyszeć Mnie z każdej strony świata poprzez fale nieba.
JAK MOŻECIE SKONSTATOWAĆ…
NIE JEST TRUDNO BYĆ CZŁONKAMI
MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO…
GDZIEKOLWIEK JESTEŚCIE.
W tym Wielkim Zgromadzeniu…
wzywam was donośnym głosem… aby pouczać was o wielu rzeczach…
ale przede wszystkim aby przypomnieć wam… że…
PRAWDZIWA MĄDROŚĆ JEST W MIŁOŚCI I MIŁOSIERDZIU.


 

 

Jego Świątobliwość Benedykt XVI :

« Różaniec Święty nie jest pobożną praktyką, która odeszła w przeszłość, jako modlitwa innych czasów, o której należy myśleć z nostalgią. Różaniec objawia się natomiast jako nowa wiosna. Jest to niewątpliwie jeden z najbardziej wymownych znaków miłości, jaką młode pokolenia darzą Jezusa i Jego Matkę Maryję.
Również dzisiaj uczestniczymy jakby w „nowej wiośnie” Różańca. W dzisiejszym tak rozproszonym świecie modlitwa ta pomaga umieścić Chrystusa w centrum, na podobieństwo Najświętszej Maryi Panny, która wewnętrznie medytowała nad wszystkim, co zostało powiedziane o Jej Synu, a następnie to, co On zrobił i powiedział. Podczas odmawiania Różańca na nowo przeżywane są ważne i znaczące momenty Historii Zbawienia; odtwarzane są różne etapy misji Jezusa Chrystusa. Z Maryją serce kieruje się ku Tajemnicy Jezusa.
Jezus Chrystus zostaje postawiony w centrum naszego życia, naszych czasów, naszych miast, poprzez kontemplację i rozważanie Jego Świętych Tajemnic radości, światła, bólu i chwały. »

Kończąc swoje przemówienie, Papież Benedykt XVI ogłosił dla Kościoła
« NOWE WYLANIE DUCHA ŚWIĘTEGO. »

Watykan (Agenzia Fides)


 

Drodzy bracia i drogie siostry w Jezusie i Maryi,
jak uczy Jezus w Świętej Ewangelii… świadczcie o waszej Wierze,
miejcie ufność i nadzieję. Nie bójcie się.

Niech Bóg was błogosławi
i Boska Maryja, Nasza Pani z Guadalupe, Doskonała,
niech was ochrania wraz waszymi bliskimi
i niech ochrania cały świat
w Imię Ojca
Matki
Syna
i Ducha Świętego.
Amen.

PIERWSZE PRZYKAZANIE :

Ja Jestem Pan, Bóg twój, nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną.

Nasz Pan, Jezus Chrystus, jest Synem Bożym, który Sam jest Bogiem…
Drugą Osobą Trójcy Przenajświętszej.
Jezus... jest Jedynym Prawdziwym Mistrzem,
Jedynym Prawdziwym Zbawicielem i Odkupicielem Ludzkości.

A JAKO ŻE JEZUS JEST BOGIEM...
WSZYSTKIE INNE RELIGIE SĄ FAŁSZYWE.


Conchiglia

                              della Santissima Trinitŕ


 Wartość i Moc Modlitwy, w radości i w cierpieniu