Conchiglia
MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO

Ruch Światowy założony przez Conchiglię z Woli Bożej 24 października 2001 r.,
poświęcony Najświętszej Maryi Pannie, Naszej Pani z Guadalupe, Najdoskonalszej,
Niewieście obleczonej w Słońce z Apokalipsy.
Ruch w obronie Kościoła Katolickiego Jezusa Chrystusa.
Tylko zgodnie z nauczaniem Jezusa, Syna Bożego, który Sam jest Bogiem, zawartym w Świętej Ewangelii.

Najświętsza Maryja Panna, Nasza Pani z Guadalupe, Pogromczyni Demonów.
« Guadalupe », Cuatlaxupeh w języku Nįhuatl, ojczystym języku Azteków, oznacza:
« Ta, która miażdży głowę węża ».
Odniesienie do Najśw. Maryi Panny, Naszej Pani z Guadalupe,
Zwyciężczyni złego, objawionej w Księdze Rodzaju 3,15.
Objawienie dane Świętemu Juanowi Diego 09-12 grudnia 1531 – Miasto Meksyk

Conchiglia della Santissima Trinitą... po polsku « Muszelka od Trójcy Przenajświętszej »
Movimento d’Amore San Juan Diego... po polsku « Ruch Miłości Święty Juan Diego »


Conchiglia
[czytaj: Konkilja] 

latine italiano espańol franēais portuguźs polski english deutsch hrvatski 日本語 - japanese kirundi slovenčina Русский

LATINE

Światowa Grupa Modlitewna : « Tulipany Maryi »

TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA, KTÓRA JEST BOGIEM,
dała wyłącznie Conchiglii od 07 kwietnia 2000,
w Pierwszy Piątek miesiąca poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa,
Roku Jubileuszu Świętego:
« OBJAWIENIE »

Greckie słowo « APOKALIPSA » (apokālypsis) oznacza OBJAWIENIE.I Mądrość się wcieliła...Objawienie JEZUSA Conchiglii - 02 lutego 2011
była absolutną nowością skierowaną do papieża Benedykta XVI,
z zaproszeniem do oderwania się od Watykanu, jak to się później stało...


PRAWDA NA TEMAT ODŁĄCZENIA SIĘ OD WATYKANU J. Ś. PAPIEŻA BENEDYKTA XVI,
Jedynego i Prawdziwego Papieża, dopóki żyl,
Kościoła Jednego, Świętego, Katolickiego, Apostolskiego i Rzymskiego,
jak zostało objawione przez Jezusa Conchiglii della Santissima Trinitą 2 lutego 2011 r. :

JEZUS do Papieża Benedykta XVI :

« WATYKAN-SYNAGOGA » taka sama hipokryzja… wszelkiego rodzaju zgnilizna.
Obyś miał odwagę sprawować Świętą Władzę… którą ci dałem...
i odłączyć się od Watykanu... jak Ja odłączyłem się od Synagogi.
Piotrze Mój… wołam cię… abyś poszedł za Mną tam…
dokąd teraz nie chciałbyś pójść... ponieważ znasz po części wielkie tego cierpienie.
Objawienie Jezusa Conchiglii - 02 lutego 2011
Prot. 11.215 - 02.02.2011

Dokumenty Urzędowe z numerem Protokołu 11.215 - 02.02.2011
wysłane listem poleconym R.R. z dnia 08 lutego 2011 r.
i z potwierdzeniem odbioru z dnia 14 lutego n.
139770624379
od Conchiglii-Movimento d’Amore San Juan Diego do wiadomości Kongregacji Nauki Wiary.KSIĄŻKA :
www.conchiglia.net/Esclusiva/PO_Prawda_Odlacz_Watykanu_BenedyktaXVI/
PO_Conchiglia_2016-02__PRAWDA_BEN_XVI.html


Książka wysłana do wiadomości Kongregacji Nauki Wiary.

WIELKOŚĆ... « OBJAWIENIA »

Greckie słowo « APOKALIPSA » (apokālypsis) oznacza OBJAWIENIE.
 

Bóg nie tylko do nas przemówił:
On sam nas umiłował prawdziwie, aż po śmierć własnego Syna.
Właśnie w tym ukazuje się cała wielkość Objawienia,
które jakby wpisało w Serce samego Boga rany.
Módlmy się do Boga, aby Prawda tych Słów weszła głęboko,
wraz ze swoją radością i odpowiedzialnością, do naszych serc.

                                                  Benedictus PP. XVI
                                               JEDYNEJ
kobiecie na Świecie,
 « Conchiglii della Santissima Trinitą »,

pierwszy raz w Historii Kościoła,
który jest Jeden, Święty, Katolicki, Apostolski i Rzymski
JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚĆ PAPIEŻ BENEDYKT XVI,
przedstawił Oficjalnie całej Ludzkości Boskie Dzieło:


OBJAWIENIE dane Conchiglii...
« Bentornato Mio Signore - Il Grande Libro della Vita »
( « Witaj, Mój Panie - Wielka Księga Żywota » )
Nowy Testament Trzeciego Tysiąclecia

© Copyright 2000-2023

uczynił to w obecności J. Eks. Wielebnego Ks. Biskupa Georga Gänsweina,
Prefekta Domu Papieskiego,
i przedstawicieli Conchiglii-Movimento d’Amore San Juan Diego
:

09 maja 2015 r.
Data, którą Kościół, Jeden, Święty, Katolicki, Apostolski i Rzymski
oraz cała Ludzkość... zapamiętają na zawsze.


www.bentornatomiosignore.net

www.conchiglia.net/AVREAM_BIBLIOTHECAM/carosello.htm 

JEDYNIE Conchiglię Bóg poprosił o założenie

 ruchu

MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO

który jest Światowy 

NAJBARDZIEJ PRZERAŻAJĄCA RZECZYWISTOŚĆ LUDZKOŚCI

I Część z XIX
BERGOGLIO jest niegodziwym człowiekiem,
który « teraz » zasiada na Tronie Piotrowym.
Jezus do Conchiglii - 21 marca 2013
Dokumenty Urzędowe z numerem Protokołu Prot. 13.252 - 21.03.2013
wysłane listem poleconym R.R. z dnia 22 marca 2013 r.
i z potwierdzeniem odbioru z dnia 27 marca 2013 r.
n.145757716919
od Conchiglii-Movimento d’Amore San Juan Diego do wiadomości Kongregacji Nauki Wiary.Bergoglio jest fałszywym papieżem.
Każdy akt Bergoglio jest nieważny, ponieważ Bergoglio nie jest Papieżem, ani antypapieżem:
Bergoglio, jak objawił Bóg jedynie, - Prot. 13.252 - 21.03.2013 -,
jedynej kobiecie na Świecie,
 « Conchiglii della Santissima Trinitą »,
jest niegodziwym człowiekiem, który zasiada na Tronie Piotrowym,
Bergoglio jest wikariuszem Antychrysta,
więc Jedynym i prawdziwym Papieżem był Jego Świątobliwość Papież Benedykt XVI,
dopóki żyl.
Pustoszenie Kościoła Katolickiego musi się skończyć !  
Polskie tłumaczenie będzie dostępne tak szybko jak to możliwe.VIDEO


Wyjęte z:

OGŁOSZENIE CONCHIGLII

na Polecenie Boga Ojca do Bergoglia - XVII Część z XIX :
Dokument wysłany do wiadomości Kongregacji Nauki Wiary.
Prot. 15.321 - 08.09.2015

Ja, Conchiglia della Santissima Trinitą,
jako Ochrzczona córka Świętego Kościoła Katolickiego,
z racji Wiary Katolickiej, nie mogę dopuścić UNA CUM z Bergoglio
NA POLECENIE BOGA OJCA
OŚWIADCZAM I OGŁASZAM
W OFICJALNEJ I UROCZYSTEJ FORMIE
ORAZ PODAJĘ DO WIADOMOŚCI KONGREGACJI NAUKI WIARY
I CAŁEJ LUDZKOŚCI… ŻE… BERGOGLIO, NIENAZWANY,
KTÓRY JEST WIKARIUSZEM LUCYFERA
I WIKARIUSZEM ANTYCHRYSTA,
PRZEZ FAŁSZYWY EKUMENIZM, BĘDĄCY DZIEŁEM SZATANA,
ZRÓWNUJE FAŁSZYWE RELIGIE
Z RELIGIĄ JEZUSA CHRYSTUSA, KTÓRY JEST BOGIEM,
DRUGĄ OSOBĄ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ.
Bergoglio wywołuje PUBLICZNY SKANDAL
PRZEZ NIEZLICZONE HEREZJE,
poza tym PUBLICZNIE i w sposób imperatywny
zachęca katolickich wiernych do modlitwy
(MUSISZ, MUSISZ) Z HERETYKAMI,
APOSTATAMI I SCHIZMATYKAMI :

www.youtube.com/watch?v=yVkz2wNHguI


www.vatican.va/content/pius-xi/it/encyclicals/documents/
hf_p-xi_enc_19280106_mortalium-animos.html


  - Tłumaczenie na język polski zob. Prot. 15.321 >>> TUTAJ -

WIĘC BERGOGLIO JEST EKSKOMUNIKOWANY „IPSO FACTO”,
a wraz z nim wszyscy ci, którzy idą za nim,
KAPŁANI, BISKUPI, KARDYNAŁOWIE, DIAKONI,
ZAKONNICY, ZAKONNICE I ŚWIECCY.
KAŻDY JEGO AKT, NOMINACJA LUB PROKLAMACJA
SĄ ZATEM NIEWAŻNE W OCZACH BOGA
I BERGOGLIO POWINIEN BYĆ POZBAWIONY
MOŻLIWOŚCI WYKONYWANIA PRAW.

Jest to Nauczanie Kościoła, Jednego, Świętego, Katolickiego, Apostolskiego i Rzymskiego:
Kto jest winny przestępstwa Apostazji, Herezji i Schizmy (kan. 1364 § 1).

Czytaj całość : Ogłoszenie Conchiglii Na Polecenie Boga Ojca do Bergoglia:
Prot. 15.321 - 08.09.2015
Dokumenty Urzędowe z numerem Protokołu 15.321 - 08.09.2015
wysłane listem poleconym R.R. z dnia 09 września 2015 r.
i z potwierdzeniem odbioru z dnia 15 września 2015 r. n.139667353693
od Conchiglii-Movimento d’Amore San Juan Diego do wiadomości Kongregacji Nauki Wiary.


„IPSO FACTO” łaciński zwrot (właściwie: „z samego faktu”) - na mocy samego faktu,
automatycznie. Wyrażenie to jest używane w szczególności w Kodeksie Prawa Kanonicznego
dla wskazania, że sam fakt naruszenia jakiegoś przepisu
powoduje automatyczne popadnięcie w związaną z tym karę.


www.treccani.it/vocabolario/ipso-facto/
W RZECZYWISTOŚCI PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ JEZUSA CHRYSTUSA
BEZ « JEGO PRAWDZIWEGO WIKARIUSZA » JEZUSA CHRYSTUSA…
PRZESTANIE ISTNIEĆ ZE WZGLĘDU NA « SEDE VACANTE ».

Jego Świątobliwości Papieża Benedykta XVI -
265. Papieża Kościoła,
Jednego, Świętego, Katolickiego, Apostolskiego i Rzymskiego,
dopóki żyl, i który zmarł 31 grudnia 2022 r. o godzinie 9.34
www.conchiglia.net/ExclusivaS/22.629_PO_Ex-L/22.629_PO_EX-Luctus_
29.12.2022_La_Vera_Chiesa_di_Gesu_Cristo....html


Zob. Objawienie Ducha Świętego do Conchiglii - 29 grudnia 2022 - Prot.22.629Informacja:
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net 

 


 
Jego Świątobliwość Papież Benedykt XVI
Joseph Aloisius Ratzinger - Marktl - Niemcy - 16 kwietnia 1927 r.
265. Papież Kościoła,
Jednego, Świętego, Katolickiego, Apostolskiego i Rzymskiego,
 zmarł w Klasztorze „Mater Ecclesiae
”, w Watykanie
31 grudnia 2022 r. o godz. 09.34
i
wrócił do Domu Ojca
w dzień Świętego Sylwestra Papieża
w wieku 95 lat.

Pontyfikat:
19 kwietnia 2005 -
31 grudnia 2022
( Pozostał na stanowisku Papieża aż do dnia swojej śmierci )

Conchiglia della Santissima Trinitą
i wszyscy członkowie
Ruchu „Movimento d'Amore San Juan Diego” na Świecie
łączą się w głębokiej modlitwie.


REQUIEM ĘTERNAM
Réquiem ęternam dona ei, Dómine,
et lux perpétua lśceat ei.
Requiéscat in pace.

Amen.Conchiglia
                                  della Santissima Trinitą
Informacja :
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net