Gloria in Excelsis Deo...

Święta Ewangelia według Świętego Jana 1,32

Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha,
który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim.  »

Duch Święty jest Pocieszycielem, Pocieszycielem.
Trzecia Osoba Świętej Trójcy.

W języku hebrajskim „Duch” jest tłumaczony słowem חור ( RÙAH )
i jest to imię żeńskie ...„OBJAWIENIE”  dane Conchiglii
MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO
AVREAM BIBLIOTHECAM
LATINEŚwiatowa Grupa Modlitewna : « Tulipany Maryi »
... Haec est hora Mariae
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net


 

WIELKOŚĆ... « OBJAWIENIA »

Greckie słowo « APOKALIPSA » (apokâlypsis) oznacza OBJAWIENIE.

Bóg nie tylko do nas przemówił: On sam nas umiłował prawdziwie, aż po śmierć własnego Syna. Właśnie w tym ukazuje się cała wielkość Objawienia, które jakby wpisało w Serce samego Boga rany. Módlmy się do Boga, aby Prawda tych Słów weszła głęboko, wraz ze swoją radością i odpowiedzialnością, do naszych serc.

Benedictus PP. XVI

 

Drodzy bracia i drogie siostry w Jezusie i Maryi,
jak uczy Jezus w Świętej Ewangelii… świadczcie o waszej Wierze,
miejcie ufność i nadzieję. Nie bójcie się.

Orémus pro Pontífice nostro Benedícto.

R). Dóminus consérvet eum, et vivíficet eum,
et beátum fáciat eum in terra,
et non tradat eum in ánimam inimicórum ejus.

V). Fiat manus tua super virum déxterae tuae.

R). Et super fílium hóminis quem confirmásti tibi.

Pater, Ave

Orémus.

Deus, ómnium fidélium pastor et rector, fámulum tuum Benedíctum,
quem pastórem Ecclésiae tuae praeésse voluísti, propítius réspice :
da ei, quaésumus, verbo et exémplo, quibus præest profícere;
ut ad vitam, Una Cum grege sibi crédito, pervéniat sempitérnam.
Per Christum Dominum Nostrum.
Amen.

Niech Bóg was błogosławi
i Boska Maryja, Nasza Pani z Guadalupe, Doskonała,
niech was ochrania wraz waszymi bliskimi
i niech ochrania cały świat
w Imię Ojca
Matki
Syna
i Ducha Świętego.
Amen.


PIERWSZE PRZYKAZANIE

Ja Jestem Pan, Bóg twój, nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną.

Nasz Pan, Jezus Chrystus, jest Synem Bożym, który Sam jest Bogiem…
Drugą Osobą Trójcy Przenajświętszej.
Jezus... jest Jedynym Prawdziwym Mistrzem,
Jedynym Prawdziwym Zbawicielem i Odkupicielem Ludzkości.


A JAKO ŻE JEZUS JEST BOGIEM...
WSZYSTKIE INNE RELIGIE SĄ FAŁSZYWE.


Conchiglia
                              della Santissima Trinità

 
Sancte Michaël Archángele,
defende nos in prœlio;
contra nequítiam et insídias diaboli esto præsídium.
Imperet illi Deus, súpplices deprecamur:
tuque, Princeps militiæ cæléstis,
sátanam aliosque spíritus malígnos,
qui ad perditiónem Animarum pervagántur in mundo,
divina virtúte in Infernum detrúde.
Amen.

latine italiano español français português polski english deutsch hrvatski 日本語 - japanese kirundi slovenčina Русский