Conchiglia
MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO
                                                                                                                                               Presepe
: © Angela Merlo - Picsart

Gloria in Excelsis Deo


Wszystkiego najlepszego z okazji Urodzin, Jezu.
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia...
dla wszystkich « przybranych dzieci » Boga.


Conchiglia
                              della Santissima Trinità


 

20-te Święta Bożego Narodzenia
Trzeciego Tysiąclecia po Conchiglii

 

Święta Bożego Narodzenia należy przygotować starannie… ale zaczynając od waszego wnętrza. Musicie dokładnie posprzątać. Musicie prosić Boga o przebaczenie za swoje grzechy poprzez Sakrament Pojednania. Musicie zacząć natychmiast... teraz... bardzo szybko się nawrócić. Musicie postawić Boga na pierwszym miejscu... a kiedy mówię « na pierwszym »... musi być « na pierwszym ». Ktoś powie... « Ależ Panie... w dzisiejszych czasach trudno jest spełnić to... o co prosisz. Dostosowaliśmy się do dzisiejszych czasów ». I mówię wam...« Jesteście obłudnikami i obłudnikami są... którzy uczą was innej Ewangelii niż Moja »... a mówiąc inaczej... zwracam się do Księży zadowolonych z siebie i modernistycznych... którzy wierząc... że przyciągają tłumy... pierwsi dostosowują się do nowych modernistycznych czasów. Drodzy synowie Kapłani... którzy opuszczacie w sercu i nie wypełniacie waszego kapłańskiego mandatu... czy nie wydaje się wam... że chcąc być nadmiernie modernistycznymi i miłymi... dystansujecie się od Prawdy i głosicie Ewangelię... która nie jest Moja? Czy może przebierałem w słowach... kiedy otwarcie i autorytatywnie powiedziałem... że jest wiele pobielanych grobów pięknych na zewnątrz... ale pełnych zgnilizny w środku? Więc do czego służą drogocenne i białe szaty... kiedy głosicie kazania z delikatnością... która graniczy z głupotą? I do czego służą te złote kielichy i pateny... kiedy później zasiadacie po bokach Ołtarza... aby dać Mnie Moim dzieciom przez ręce... które nie są Konsekrowane? Gdzie odeszło wasze Kapłaństwo? Na czym więc polega... wartość... jaką dałem waszym Poświęconym przeze Mnie dłoniom? [...] ”

Jezus do Conchiglii - 17 grudnia 2003.


[...] Rozważajcie zatem Moi Kapłani nad « Bożym Narodzeniem »...
które macie obchodzić i niesamowitą Prawdę...
którą reprezentuje « Moje Narodzenie na Ziemi »...
które oznacza Zbawienie Dusz
« Hijos adoptivos de Dios » 1
gdyż przyszedłem odzyskać to co zaginęło.
Córko... Moja Conchiglio... nadeszła « Godzina i to jest dzisiaj »...
że Mój Joseph Benedykt XVI... w całości zna « TAJEMNICĘ KRÓLA ». ”


1 - „TAJEMNICA KRÓLA”    
Tajemnica przybranych dzieci
Bożych została objawiona przez Jezusa Conchiglii
13 stycznia 2016 - 09:30. Dla większości nie została w całości podana, ponieważ z Woli Jezusa pozostanie zachowana aż do Jego Powrotu. Pełna wersja składa się z 1456 słów [Oryginał Włoski]. To utajnione Objawienie zawiera 11 not i na prośbę Jezusa zostało wysłane wraz z Listem poleconym RR. do Jego Świątobliwości Papieża Benedykta XVI w dniu 11 grudnia 2019 r.

Jezus do Conchiglii - 11 grudnia 2019.

 Poświęceniem Trzeciego Tysiąclecia…
danym Conchiglii


 


Gloria in Excelsis Deo...

Święta Ewangelia według Świętego Jana 1,32

Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha,
który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim.  »

Duch Święty jest Pocieszycielem, Pocieszycielem.
Trzecia Osoba Świętej Trójcy.

W języku hebrajskim „Duch” jest tłumaczony słowem חור ( RÙAH )
i jest to imię żeńskie ...« LA REVELACIÓN »  dada a Conchiglia
MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO
AVREAM BIBLIOTHECAM
LATINEGrupo de Oración Mundial : «  Los Tulipanes de María »
... Haec est hora Mariae
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net


 

WIELKOŚĆ... « OBJAWIENIA »

Greckie słowo « APOKALIPSA » (apokâlypsis) oznacza OBJAWIENIE.

Bóg nie tylko do nas przemówił: On sam nas umiłował prawdziwie, aż po śmierć własnego Syna. Właśnie w tym ukazuje się cała wielkość Objawienia, które jakby wpisało w Serce samego Boga rany. Módlmy się do Boga, aby Prawda tych Słów weszła głęboko, wraz ze swoją radością i odpowiedzialnością, do naszych serc.

Benedictus PP. XVI

 

Drodzy bracia i drogie siostry w Jezusie i Maryi,
jak uczy Jezus w Świętej Ewangelii… świadczcie o waszej Wierze,
miejcie ufność i nadzieję. Nie bójcie się.

Orémus pro Pontífice nostro Benedícto.

R). Dóminus consérvet eum, et vivíficet eum,
et beátum fáciat eum in terra,
et non tradat eum in ánimam inimicórum ejus.

V). Fiat manus tua super virum déxterae tuae.

R). Et super fílium hóminis quem confirmásti tibi.

Pater, Ave

Orémus.

Deus, ómnium fidélium pastor et rector, fámulum tuum Benedíctum,
quem pastórem Ecclésiae tuae praeésse voluísti, propítius réspice :
da ei, quaésumus, verbo et exémplo, quibus præest profícere;
ut ad vitam, Una Cum grege sibi crédito, pervéniat sempitérnam.
Per Christum Dominum Nostrum.
Amen.

Niech Bóg was błogosławi
i Boska Maryja, Nasza Pani z Guadalupe, Doskonała,
niech was ochrania wraz waszymi bliskimi
i niech ochrania cały świat
w Imię Ojca
Matki
Syna
i Ducha Świętego.
Amen.


PIERWSZE PRZYKAZANIE

Ja Jestem Pan, Bóg twój, nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną.

Nasz Pan, Jezus Chrystus, jest Synem Bożym, który Sam jest Bogiem…
Drugą Osobą Trójcy Przenajświętszej.
Jezus... jest Jedynym Prawdziwym Mistrzem,
Jedynym Prawdziwym Zbawicielem i Odkupicielem Ludzkości.


A JAKO ŻE JEZUS JEST BOGIEM...
WSZYSTKIE INNE RELIGIE SĄ FAŁSZYWE.


Conchiglia
                              della Santissima Trinità

 
Sancte Michaël Archángele,
defende nos in prœlio;
contra nequítiam et insídias diaboli esto præsídium.
Imperet illi Deus, súpplices deprecamur:
tuque, Princeps militiæ cæléstis,
sátanam aliosque spíritus malígnos,
qui ad perditiónem Animarum pervagántur in mundo,
divina virtúte in Infernum detrúde.
Amen.

latine italiano español français português polski english deutsch hrvatski 日本語 - japanese kirundi slovenčina Русский